Mötestider i miljö- och klimatnämnden

Miljö- och klimatnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade har möjlighet att komma och lyssna när nämnden fattar sina beslut.

Öppna sammanträden

Miljö- och klimatnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade har möjlighet att komma och lyssna när nämnden fattar sina beslut.

Sammanträdena hålls i miljöförvaltningens lokaler på Karl Johansgatan 23 i Majorna (hållplats Kaptensgatan, spårvagnslinje 3 eller 9).

Prenumerera på nämndhandlingar

Vill du veta vilka ärenden som ska tas upp på nästa sammanträde eller vad miljö- och klimatnämnden har beslutat? Under Nämndhandlingar hittar du föredragningslistor och protokoll. Där kan du också prenumerera på nämndens handlingar.

Datum för nämndsammanträden 2020

Sammanträdena är på tisdagar och börjar vanligtvis klockan 14.30.

28 januari
11 februari
17 mars
21 april
19 maj
17 juni
25 augusti
22 september
20 oktober
17 november
15 december