Mötestider i miljö- och klimatnämnden

Miljö- och klimatnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade har möjlighet att komma och lyssna när nämnden fattar sina beslut.

Just nu inte öppna sammanträden

Miljö- och klimatnämndens sammanträden är i vanliga fall öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade har möjlighet att komma och lyssna när nämnden fattar sina beslut. Men på grund av det rådande läget med covid-19-pandemin och riskerna med smittspridning så är mötena tills vidare inte öppna för allmänheten.

Sammanträdena hålls i miljöförvaltningens lokaler på Karl Johansgatan 23 i Majorna (hållplats Kaptensgatan, spårvagnslinje 3 eller 9). 

Prenumerera på nämndhandlingar

Vill du veta vilka ärenden som ska tas upp på nästa sammanträde eller vad miljö- och klimatnämnden har beslutat? Under Nämndhandlingar hittar du föredragningslistor och protokoll. Där kan du också prenumerera på nämndens handlingar.

Datum för nämndsammanträden 2021

Sammanträdena är på tisdagar och börjar vanligtvis klockan 14.30

26 januari
9 februari
16 mars
20 april
18 maj
15 juni
24 augusti
21 september
19 oktober
16 november
14 december