Miljö- och klimatnämnden

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i miljö- och klimatnämnden

Nämndens uppdrag

Miljö- och klimatnämnden kontrollerar att lagar som rör miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel följs. Nämnden har också uppdraget att driva och samordna Göteborgs Stads arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling.

Mötestider

Miljö- och klimatnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade har möjlighet att komma och lyssna när nämnden fattar sina beslut.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter miljö- och klimatnämndens handlingar och protokoll.