Organisation och ledning i miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen har cirka 240 anställda och är organiserad i tre olika verksamhetsavdelningar, en HR-avdelning, en avdelning för verksamhetsstöd och en stabsfunktion. 

I förvaltningsledningen ingår direktören och samtliga avdelningschefer.

Direktör

Anna Ledin
Telefon: 031-368 37 01
E-post: anna.ledin@miljo.goteborg.se

Biträdande direktör

Hans Kjellstenius
Telefon: 031-368 38 98
E-post: hans.kjellstenius@miljo.goteborg.se

Livsmedelskontroll och tillstånd

Avdelningschef: Angelica Winter
Telefon: 031-031-368 38 33
E-post: angelica.winter@miljo.goteborg.se

Miljötillsyn

 • Hälsoskydd
 • Miljöskydd
 • Mark- och vattenskydd

Avdelningschef: Peter Berntsson
Telefon: 031-368 39 43
E-post: peter.berntsson@miljo.goteborg.se

Stadsmiljö

 • Analys och projekt
 • Hållbar stadsutveckling
 • Miljöövervakning
 • Miljödiplomering

Avdelningschef: Henriette Söderberg
Telefon: 031-368 38 23
E-post: henriette.soderberg@miljo.goteborg.se

Verksamhetsstöd

 • Fastighetsservice
 • Inköp
 • It
 • Juridik
 • Kommunikation
 • Reception
 • Registratur och arkiv

Avdelningschef: Gabriella Grotenfelt-Öberg
Telefon: 031-368 39 84
E-post: gabriella.grotenfelt.oberg@miljo.goteborg.se

HR

Avdelningschef: Ingrid Peterson 
Telefon: 031-368 38 60
E-post: ingrid.peterson@miljo.goteborg.se

Stabsfunktion

 • Ekonomifunktion
 • Controllerfunktion

Avdelningschef: Hans Kjellstenius
Telefon: 031-368 38 98
E-post: hans.kjellstenius@miljo.goteborg.se


Från sundhetsnämnd till miljöförvaltning - lite historik

Göteborgs hälsovårdsfrågor behandlades en gång i tiden av de så kallade magistraten. 1831, när koleran härjade, upprättades den första "sundhetsnämnden". Den upplöstes 1836 och en ny nämnd utsågs 1847 då koleran åter börjat breda ut sig över Europa. 1853-1858 var ytterligare en sundhetsnämnd verksam. Redan ett par decennier tidigare hade sockennämnder inrättats på landsbygden. 1858 bildades Göteborgs sundhetsnämnd. Ett stort fokus var under mycket lång tid på hälsofrågor och hygien. År 1875 inrättades hälsovårdsnämnden, som blev den egentliga föregångaren till dagens nämnd.

Så här har verksamheten kallats fram till idag:

Göteborgs sundhetsnämnd 1858 - 1874
Hälsovårdsnämnden 1875 - 1 juli 1983
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1juli  1983 - 31 december 1993
Miljönämnden 1 januari 1994 – 31 december 2010
Miljö- och klimatnämnden 1 januari 2011 -