Miljöförvaltningens övriga trycksaker

Green Finance Workshop 21-22 mars 2017

Presentationer från Dagens och morgondagens ljud i staden, 15 november 2016

Presentationer från Nationell verkstad Hållbara livsstilar 8-9 november 2016

Presentationer från Klimatstad 2016

Filmer från Göteborgs Stads konferens Klimatstad den 8 november 2016

Hur går det med klimatarbetet?
Peter Rydberg, miljöförvaltningen i Göteborg.

Kavalkad - Landet runt med lysande klimatexempel

  • Modellskolan i Malmö - Sophie Nordström, Naturskyddsföreningen.
  • Så blir elbussar stadstrafiknorm - Fredrik Forsell, Umeå kommunföretag.
  • Sveriges största solcellspark - Björn Sjöström, Varbergs Energi.
  • ReTuna återbruksgalleria – Anna Bergström, centrumledare, Eskilstuna.
  • Trästaden - Byggmaterial allt viktigare klimatbov - Hans Andrén, VKAB, Växjö.

Härmapa 1.0. - Hur blir vi bättre på att lära av andra?
Politikersamtal med moderator Martin Sande.

  • Elisabeth Undén, ordförande styrelsen Göteborg Energi och lokalnämnden.
  • Jöran Fagerlund, ordförande kretslopps- och vattennämnden och Higab.
  • Kristina Bergman Alme, 2:e vice ordförande social resursnämnd.
  • Mattias Jonsson, ordförande Älvstranden Utveckling AB

Årets Klimatavtryck 2016
Derya Tumayer, miljö- och klimatnämndens ordförande delar ut Årets klimatavtryck till Sekelbo äldreboende. Utmärkelsen tas emot av Annika Mattsson, Kimberly Moore och Birgitta Glada på Sekelbo äldreboende.

Presentationer från Miljömålsdagen 2016

Buller

Bygga, riva och renovera

Kemikalier

Lokaler

Luft

Mat, miljö och klimat

Miljö