Miljöförvaltningens karta

Miljöförvaltningen har en publik och öppen karta. Där kan du se trafikbuller, luftkvalitet, mätstationer för luft samt värmepumpar.

Här finns kartan

Du hittar den här:
Miljöförvaltningens karta på GotMap

Kartan visar miljöförvaltningens information publikt och som öppna data. I kartan visas:

  • Trafikbuller beräknat på 2018 års trafikdata
  • Ren stadsluft, luftkvalitet 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 och 2018
  • Mätstationer Luft (med länk till realtidsdata i form av diagram)
  • Värmepumpar

Så gör du

Klicka på symbolen Layers uppe till höger i bilden och välj vad du vill se, till exempel Trafikbuller eller Mätstationer Luft.

Hur används kartan?

Offentlig sektor, bolag, förvaltningar, privatpersoner, företag, akademien och andra myndigheter är några flitiga användare. Som privatperson kan du till exempel se om barnens förskola ligger på ett ställe med höga luftföroreningar eller mycket buller, eller hur luftföroreningarna är längs cykelvägen. Du kan ta del av kartan på din mobil, dator eller Ipad/platta.

Detta är Öppna data

Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler. Syftet är att man vill förbättra och förenkla samspelet mellan offentlig sektor, företag och medborgare för att skapa insyn, tillgänglighet och användarvänlighet. Inom offentlig förvaltning sparas även kostnader som tid samtidigt som kartan bidrar till ökad samhällsnytta och service.