Covid-19: Information om tillsyn av trängsel på serveringar

Miljöförvaltningen har i uppdrag att göra tillsyn av trängsel på serveringar. Här hittar du information om det arbetet och statistik över tillsynen.

Till sidan med information om tillsyn av trängsel på serveringar