Säkerhet i lokalförvaltningens lokaler och boenden

Skadeförebyggande arbete

Vi arbetar förebyggande tillsammans med Försäkrings AB Göta Lejon och andra intressenter för att minska skadegörelse och klotter. Syftet är att öka säkerheten för kunderna och deras verksamhet samt minska skaderiskerna för egen personal och egendom.

Exempel på förebyggande åtgärder är installation av brand- och inbrottslarm samt förstärkt belysning utomhus. 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

I det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) inventerar och dokumenterar vi brandskyddet i de egna fastigheterna. Den som bedriver verksamhet i våra lokaler har också ett ansvar för att förebygga skador på fastigheterna och vidta åtgärder vid inbrott och skadegörelse med mera.

Kameraövervakning

Grundskoleförvaltningen har valt att installera kameraövervakning på utsatta skolor. Kameraövervakning på skolgårdar kräver i många fall tillstånd av länsstyrelsen. 
Lokalförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av kameraövervakningen samt de kostnader som är förenade med detta.

Övernattningsskolor 

Göteborg är den stad i Europa som har flest och störst idrottscuper för ungdomar. Göteborg har 230 000 övernattningar per år i de 50 skolor som är utpekade som övernattningsskolor och som används vid Gothia Cup och andra arrangemang.

För de skolor som används för övernattning gäller sedan 2005 samma brandskyddsregler som vid hotellverksamhet.

Försäkring

Lokalförvaltningens egna byggnader är försäkrade hos Försäkrings AB Göta Lejon