Lokalförvaltningen bygger

Lokalförvaltningen bygger eller anpassar lokaler för undervisning, barn- och äldreomsorg och boenden med särskild service.

Lokalförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att bygga och underhålla skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service, BmSS, i Göteborg. En del projekt är mindre renoverings eller ombyggnadsprojekt av befintliga lokaler. Andra nybyggnationer löper under flera år och har flera hundra miljoner i budget. Vår investeringsbudget ligger på cirka 1,5 miljarder kronor per år.

Byggprojekt i Göteborg

Här hittar du en aktuell förteckning över pågående och planerade byggnationer av förskolor, grundskolor, äldreboenden och BmSS i Göteborg. 

Lågenergi och fossilfritt byggande

Lokalförvaltningen bygger lågenergibyggnader när vi bygger nytt och bygger Sveriges första fossilfria förskola, Hoppet. Vi ingår i flera projekt med byggbranschen för att öka återvinning i byggprocessen.
Som en av Sveriges största byggherrar ställer vi även specifika funktions- och kvalitetskrav i våra Tekniska krav och anvisningar (TKA). Kraven ska vi, våra konsulter och entreprenörer följa genom alla delar av byggprocessen.

Lokaler som funkar

I Göteborgs Stads Ramprogram för lokaler finns regler, råd, verktyg och mallar som ska vara ett stöd när stadsdelsförvaltningar med ansvar för förskola och utbildning, äldreboenden eller boenden för personer med olika funktionsvariationer, planerar nya lokaler i sin stadsdel. 

Enprocentsregeln för konst i offentlig miljö

I större om- eller nybyggnadsprojekt, avsätts en procent av byggkostnaderna ska gå till utsmyckning utom eller inomhus. Regeln gäller även offentliga utomhusmiljöer som torg och parker. Yrkesverksamma konstnärer kan skicka in presentationsmapp till lokalförvaltningen och göra en intresseanmälan för gestaltningsuppdrag.