Lokalförvaltningen bygger

Lokalförvaltningen hjälper stadens verksamheter med nya eller anpassade lokaler för undervisning, barn- och äldreomsorg och boenden med särskild service.

Lokalförvaltningen har ansvar för nybyggnation och upprustning av förskolor, skolor, äldreboenden och gruppbostäder (BmSS) i Göteborg.
Ungefär 900 projekt per år är renoveringar och underhåll, nybyggnader eller ombyggnader av dessa offentliga lokaler. En del projekt pågår i några år, andra blir klara på några veckor. Cirka 1,5 miljarder kronor av kommunens skatteintäkter gick till att underhålla, renovera, förändra eller bygga nya offentliga lokaler år 2016.

Lågenergi är standard i nya fastigheter

Lokalförvaltningen bygger så kallade lågenergibyggnader när vi bygger nytt.
Det är viktigt att en offentlig byggnad får delar av sitt energibehov täckt av fossilfria bränslen. Det är lika viktigt att inomhustemperaturen och ventilationen är anpassad efter när verksamheten är på plats och när lokalen är tom.
Som en av Sveriges största byggherrar ställer vi även specifika funktions- och kvalitetskrav i våra Tekniska krav och anvisningar (TKA). Kraven ska vi, våra konsulter och entreprenörer följa genom alla delar av byggprocessen.

Lokaler som funkar

I Göteborgs Stads Ramprogram för lokaler finns regler, råd, verktyg och mallar som ska vara ett stöd när stadsdelsförvaltningar med ansvar för förskola och utbildning, äldreboenden eller boenden för personer med olika funktionsvariationer, planerar nya lokaler i sin stadsdel. Syftet är att lokalerna ska vara ändamålsenliga för den verksamhet som stadsdelen eller förvaltningen vill bedriva. Det handlar också om vi tar tillvara beprövad kunskap och erfarenhet när vi bygger nya lokaler som ska hålla länge.

Byggprojekt i din stadsdel

Här hittar du en aktuell förteckning över stadsdelarnas pågående och planerade byggnationer av förskolor, skolor, äldreboenden och BmSS i Göteborg.

Pågående byggprojekt i din stadsdel