Om lokalförvaltningen

Lokalförvaltningen hjälper stadens verksamheter med nya eller anpassade lokaler för undervisning, barn- och äldreomsorg och boenden med särskild service.

Vi på lokalförvaltningen arbetar aktivt med att utveckla våra fastigheter och vår service. Tillsammans med kunder och externa aktörer arbetar vi med forsknings- och utvecklingsprojekt inom flera olika områden.

Lokalförvaltningen förvaltar omkring 1 500 anläggningar med en sammanlagd yta om 2,2 miljoner kvadratmeter. Den allra största delen av beståndet utgörs av skolor, förskolor och boenden för dig som är äldre eller i behov av särskilt stöd.