Om lokalförvaltningen

Lokalförvaltningen bygger eller anpassar lokaler för undervisning, barn- och äldreomsorg och boenden med särskild service.

Så här kontaktar du lokalförvaltningen.

Vi på lokalförvaltningen arbetar aktivt med att utveckla våra fastigheter och vår service. Tillsammans med kunder och externa aktörer arbetar vi med forsknings- och utvecklingsprojekt inom flera olika områden.

Lokalförvaltningen förvaltar omkring 1 500 anläggningar med en sammanlagd yta om 2,2 miljoner kvadratmeter. Den allra största delen av beståndet utgörs av skolor, förskolor och boenden för dig som är äldre eller i behov av särskilt stöd.