Mötestider i lokalnämnden

Lokalnämndens möten är mellan 13.15-16.15. Nämndmötena är inte öppna för allmänheten.

Mötesdagar 2019

Torsdag 17 januari

Torsdag 7 februari

Måndag 25 mars

Tisdag 23 april

Tisdag 25 juni

Tisdag 24 september

Torsdag 24 oktober

Måndag 11 november

Onsdag 11 december

Prenumerera på nämndhandlingar

Vill du veta vilka ärenden som ska tas upp på nästa sammanträde eller vad lokalnämnden har beslutat? Under Handlingar och protokoll från lokalnämndens möten hittar du föredragningslistor och protokoll. Där kan du också prenumerera på nämndens handlingar.