Mötestider i lokalnämnden

Lokalnämndens möten startar klockan 13.15. Nämndmötena är inte öppna för allmänheten

Mötesdagar 2021

Tisdag 9 februari

Tisdag 23 mars

Onsdag 21 april

Tisdag 25 maj

Tisdag 22 juni

Torsdag 23 september

Torsdag 21 oktober

Tisdag 23 november

Torsdag 16 december

Prenumerera på nämndhandlingar

Vill du veta vilka ärenden som ska tas upp på nästa sammanträde eller vad lokalnämnden har beslutat? Under Handlingar och protokoll från lokalnämndens möten  hittar du föredragningslistor och protokoll. Där kan du också prenumerera på nämndens handlingar.