Budget och årsrapport för lokalnämnden

Varje år beslutar politikerna i lokalnämnden om budget. I budgeten står vilka mål som lokalförvaltningen ska arbeta med under året och hur pengarna ska fördelas.

Så här går det till

Arbetet med budgetdokumentet börjar med att lokalnämnden tar fram ett mål- och inriktningsdokument. Där beskrivs vilka frågor nämnden vill prioritera. Utifrån det dokumentet, flerårsplaner för de närmaste åren samt kommunfullmäktiges budget tar förvaltningen sedan fram förslag till budget och verksamhetsplan. Det dokumentet fattar nämnden sedan beslut om.

Mål- och inriktningsdokument för lokalnämnden 2018

Budget

Den 27 oktober 2017 godkände lokalnämnden förvaltningens förslag till budget för 2018. Budgeten reviderades den 8 februari 2018.

Budget 2018 lokalnämnden