Lokalnämnden

Här hittar du politikerna i lokalnämnden

Lokalnämndens uppdrag är att säkerställa god fastighetsförvaltning, tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för stadens verksamheter och ge god service till de som använder lokalerna.

Lokalnämndens möten är mellan 13.15-16.15. Nämndmötena är inte öppna för allmänheten.

Här kan du söka efter lokalnämndens handlingar och protokoll.