Organisation och ledning i lokalförvaltningen

Lokalförvaltningens verksamhet är uppdelad i tre operativa avdelningar: fastighet, service och projekt. Dessutom finns centrala enheter för HR och kommunikation, ekonomi och utveckling.

Direktör

Patrick Kristensson
Telefon: 031-365 07 15
E-post: patrick.kristensson@lf.goteborg.se

Fastighet

Avdelningschef Martha Sandoval Peterson
Telefon: 031-365 02 60
E-post: martha.sandoval@lf.goteborg.se

Service

Avdelningschef Slavica Lopatic
Telefon: 031-365 06 24
E-post: slavica.lopatic@lf.goteborg.se

Projekt

Avdelningschef Charlotta Hansson Allefelt
Telefon: 031-365 08 67
E-post: charlotta.hansson.allefelt@lf.goteborg.se

HR/Kommunikation

Tf. avdelningschef Ann Runnström
Telefon: 031-365 03 49
E-post: ann.runnstrom@lf.goteborg.se

Ekonomi

Avdelningschef Annethe Jinstrand
Telefon: 031-365 05 27
E-post: annethe.jinstrand@lf.goteborg.se

Utveckling

Avdelningschef Mikael Sandström
Telefon: 031-365 06 02
E-post: mikael.sandstrom@lf.goteborg.se

Förvaltningscontroller

Förvaltningscontroller Fredrik Kogerfelt
Telefon: 031-365 05 88
E-post: fredrik.kogerfelt@lf.goteborg.se

Kommunikationsstrateg

Kommunikationsstrateg Hanne Lundin
Telefon: 031-365 02 84
E-post: hanne.lundin@lf.goteborg.se

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Johan Bergström
​E-post: dso@intraservice.goteborg.se

Lokalförvaltningens organisation

Lokalförvaltningens organisation (pdf)