Foto: Lars Jonsson

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen arbetar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Våra verksamheter och institutioner tar en aktiv roll i stadens utveckling och kulturstaden Göteborg och är viktiga mötesplatser för både nationella och internationella besökare.

Kulturförvaltningens verksamhet är uppdelad i tre sektorer: Bibliotek, Museer samt Fri konst och kultur. Inom förvaltningen finns även funktioner för verksamhetsstöd. Förvaltningen har ungefär 600 anställda.

För att du ska känna dig trygg med hur kulturförvaltningen i Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter, vill vi informera dig om hur vi skyddar din integritet. Kulturförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen också kallad GDPR, och offentlighetsprincipen. Kulturförvaltningen är en myndighet och lyder därmed under offentlighetsprincipen. Det innebär att exempelvis e-post och brev som skickas till oss i regel anses vara allmänna handlingar och kan begäras ut.