Kulturförvaltningens historik

Från litet kansli till stor förvaltning.

1993 bildades kulturnämnden i Göteborg. Till denna nämnd knöts ett kansli med ett tiotal anställda. Den nyfödda kulturnämnden fick redan från början ett brett ansvar för Göteborgs kulturliv, eller som kommunfullmäktige formulerade uppdraget: ”Göteborgs kulturnämnd har det övergripande ansvaret för utformningen av stadens kulturpolitiska mål samt för fördelningen av de ekonomiska resurser kommunfullmäktige ställer till kulturnämndens förfogande.”

Det första stora uppdraget kulturnämnden fick ansvaret för var att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program för Göteborgs Stad. Detta uppdrag fullbordades 1998 när kommunfullmäktige, i full politisk enighet, antog ”Kulturpolitisk strategi. Version 1.0”.

Samma år – 1998 – blev plötsligt kulturnämndens ansvarsområde flerfaldigt större. Den nya kulturnämnden bildades då genom sammanslagning av kulturnämnden, museinämnden och nämnden för Stadsbiblioteket. Den nya kulturförvaltningen - med bland annat fyra stora museer, en konsthall och Stadsbiblioteket - hade nu ca 400 anställda och ett kommunalt bidrag på bortåt 200 miljoner kronor.

Sedan dess har förvaltningen växt ytterligare, och omfattar nu även bland annat Stora Teatern.