Mötestider i kulturnämnden

Kulturnämnden sammanträder cirka 10 gånger per år. De flesta mötena hålls på Stadsbiblioteket, i konferensvåningen. Sammanträdena är öppna för alla intresserade, som kan ställa frågor till nämndens ledamöter och ersättare under den första halvtimmen.

För att minska spridningen av Covid-19 och följa rekommendationen att umgås smittsäkert i sammanhang där man träffar nya kontakter, har kulturnämnden beslutat om tillfälliga begränsningar för hur sammanträdena genomförs. Det innebär bland annat att allmänhetens deltagande är begränsat till den punkt på föredragningslistan som heter Frågor till nämnden från allmänheten. Deltagandet sker även digitalt.

För att anmäla ditt deltagande samt få tillgång till möteslänk, kontakta sammantrade@kultur.goteborg.se

Alla är välkomna att ta del av den information och de handlingar som är underlag för besluten på sammanträdena. De finns att ladda ner här. Det går också bra att prenumerera på nämndhandlingar. Då får du via din e-post veta vilka frågor som tas upp på nämndens sammanträden.

Kulturnämndens sammanträden under 2021 sker på följande datum:

Torsdag den 11 februari 15.00 (Årsrapport 2020)

Måndag den 22 februari 15.00 (Verksamhetsplan 2021)

Måndag den 22 mars 15.00

Måndag den 19 april 15.00 (Delårsrapport mars samt Verksamhetsnomineringar 2022)

Måndag den 24 maj 15.00

Måndag den 21 juni 15.00

Måndag den 30 augusti 15.00  

Måndag den 20 september 15.00 (Delårsrapport augusti)

Måndag den 25 oktober 15.00

Måndag den 29 november 15.00

Torsdag den 16 december 15.00 (Budget 2022)