Budget och årsrapport för kulturnämnden

Här hittar du kulturförvaltningens budget och årsrapport. I budgeten står vilka mål förvaltningen ska jobba med och hur pengarna ska användas. I årsrapporten beskriver och analyserar förvaltningen resultatet.

Budget

Politikerna i kommunfullmäktige och kulturnämnden beslutar om den budget som styr kulturförvaltningens arbete. Budgeten anger vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året liksom hur pengarna ska fördelas.

I länkarna nedan hittar du kulturnämndens budget för 2017 och 2018.

Kulturnämndens budget 2018

Kulturnämndens budget 2017

Årsrapport

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den förklaras det ekonomiska utfallet och hur förvaltningen har arbetat för att nå målen i budgeten. Kulturförvaltningen beskriver även hur långt man har nått i att uppfylla målen och man gör en analys av resultatet.

I länken nedan hittar du kulturnämndens årsrapport för 2016.

Kulturnämndens årsrapport 2016