Organisation och ledning i kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen leds av kulturnämnden i Göteborgs Stad. Förvaltningen har ungefär 400 anställda och verksamheten är uppdelad i tre sektorer: bibliotek, museer samt fri konst och kultur. Inom förvaltningen finns även en kulturstrategisk avdelning och verksamhetsstöd.

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen leds av förvaltningsdirektören och består av sektorscheferna, cheferna för verksamhetsstöd samt chefen för kulturstrategiska avdelningen.

Anna Rosengren, förvaltningsdirektör
Telefon 031-368 32 18
E-post: anna.rosengren@kultur.goteborg.se

Kulturstrategiska avdelningen

Kulturstrategiska avdelningens uppdrag är att driva arbetet med att ta fram strategier och utveckla arbetsmetoder som bidrar till en långsiktig kulturstrategisk planering i hela Göteborg. Målet är att utrymme för konst och kultur alltid ska finnas med i beräkningarna när staden Göteborg växer och förändras. Avdelningen har särskilt ansvar för att arbeta fram de åtgärder som kulturnämnden beslutat om i Göteborgs Stads kulturprogram. Kulturstrategiskas uppdrag är också att vara värd för fristadskonstnären, driva forskning om delaktighet och generationsöverskridande möten.

Mikael Nanfelt, kulturstrategisk chef
Telefon 031-368 34 51
E-post: mikael.nanfeldt@kultur.goteborg.se

Du kan läsa mer om Göteborgs Stads kulturprogram och fristadskonstnären i länkarna nedan.

Länk till Göteborgs Stads kulturprogram

Länk till fristadskonstnären

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd består av de fyra avdelningarna kommunikation, HR, ekonomi och IT. Avdelningarnas syfte är att stötta chefer och övriga verksamheter inom förvaltningen.

Nike Vallström, kommunikationschef
Telefon 031-368 32 02
E-post: nike.vallstrom@kultur.goteborg.se

Tatjana Marin Kartal, HR-chef
Telefon 031-368 32 11
E-post: tatjana.marin.kartal@kultur.goteborg.se

Ralph Hafström, ekonomichef
Telefon 031-368 32 05
E-post: ralph.hafstrom@kultur.goteborg.se

Anna Petrén-Kihlström, IT-chef
Telefon:031- 368 32 29
E-post: anna.petren-kihlstrom@kultur.goteborg.se

Sektorer

Kulturförvaltningens verksamhet som riktar sig till allmänheten är indelad i tre sektorer: Bibliotek, museer och fri konst och kultur.

Bibliotek

Kulturförvaltningens sektor bibliotek har ansvar för de bibliotek som tillhör hela staden, medan stadsdelsförvaltningarna ansvarar för stadsdelsbiblioteken. I sektor bibliotek ingår Stadsbiblioteket Göteborg, Stadsbiblioteket 300 m2 och två bokbussar. I sektor biblioteks ansvarsområde ingår även det digitala biblioteket med gemensamt biblioteksdatasystem för samtliga folkbibliotek samt e-media.

Anette Eliasson, sektorschef
Telefon: 031-368 33 47
E-post: anette.eliasson@kultur.goteborg.se

Museer

I kulturförvaltningen finns fyra museer med olika profil och inriktning: Sjöfartsmuseet Akvariet, Röhsska museet, Göteborgs stadsmuseum och Göteborgs konstmuseum. Tillsammans bildar de sektor museer.

Britta Söderqvist, sektorschef
Telefon: 031-368 36 85
E-post: britta.soderqvist@kultur.goteborg.se

Fri konst och kultur

Inom sektor fri konst och kultur ryms många olika institutioner och verksamheter som arbetar utifrån Göteborgs Stads kulturprogram med konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering. Utmärkande för arbetet är:

  • att bygga och vårda nätverk
  • att utreda, bedöma och fördela stöd till konst- och kulturaktörer
  • att ge rådgivning, arrangera och marknadsföra arrangemang och erbjuda konstpedagogisk verksamhet och handledning

Jonna Ulin, sektorschef
Telefon: 031-368 32 51
E-post: jonna.ulin@kultur.goteborg.se

Organisationskarta

Vill du se en karta över kulturförvaltningens organisation kan du klicka på länken nedan.

Kulturförvaltningens organisation