Organisation och ledning i kulturförvaltningen

Kulturförvaltningens är organiserad i sex avdelningar och har ungefär 800 anställda som i huvudsak arbetar inom bibliotek, museer, kulturhus och andra kulturverksamheter.

Förvaltningsledning

Anna Rosengren, förvaltningsdirektör
Telefon 031-368 32 18
E-post: anna.rosengren@kultur.goteborg.se

Kulturförvaltningen leds av förvaltningsdirektören och i ledningen ingår också avdelningscheferna.

Verksamhetsstöd

Sofia Lubian, avdelningschef Stab
Telefon: 031-368 32 02
E-post:  sofia.lubian@kultur.goteborg.se

Ulf Hörstam,tf. enhetschef för IT och digitalisering
Telefon: 031-368 32 01
E-post: ulf.horstam@kultur.goteborg.se

Tatjana Marin Kartal, avdelningschef HR och kommunikation
Telefon 031-368 32 11
E-post: tatjana.marin.kartal@kultur.goteborg.se

Press och kommunikationsfrågor:
Jenny Johansson, kommunikationschef
Telefon: 031-368 36 43
E-post: jenny.johansson@kultur.goteborg.se

Agnetha Qvart, avdelningschef Ekonomi
Telefon 031-368 36 80
E-post: agnetha.qvart@kultur.goteborg.se

Avdelningar

Kulturförvaltningens övriga verksamhet är indelad i tre avdelningar: Göteborgs bibliotek och kulturhus, Göteborgs museer och Konsthall och Kultur och samhällsutveckling.

Göteborgs bibliotek och kulturhus

I biblioteken ingår Göteborgs Stads folkbibliotek och de två bokbussarna.  I  biblioteks ansvarsområde för samtliga bibliotek ingår gemensamt biblioteksdatasystem, ansvaret för bibliotekens media samt vissa konsultativa tjänster.

Till avdelningen hör kulturförvaltningens kulturhus Kulturhuset Frilagret, Frölunda Kulturhus, Kulturhuset Kåken och Blå Stället samt arrangerande verksamheter: Stora Teatern , Göteborgs dans- och teaterfestival, Kulturpunkten, Kultursommarjobb, Skolbio, Filmkontoret, Instrumentförrådet, Sommarunderhållningen, Speldags, Medborgarskapsceremonin.

Jonna Ulin, avdelningschef
Telefon: 031-368 32 51
E-post: jonna.ulin@kultur.goteborg.se

Göteborgs museer och konsthall

I kulturförvaltningen finns fyra museer med olika profil och inriktning: Sjöfartsmuseet Akvariet, Röhsska museet, Göteborgs stadsmuseum och Göteborgs konstmuseum samt Göteborgs Konsthall. Tillsammans bildar de avdelningen Göteborgs museer och konsthall.

Britta Söderqvist, avdelningschef 
Telefon: 031-368 36 85
E-post: britta.soderqvist@kultur.goteborg.se

Kultur och samhällsutveckling

I avdelningen ingår Kulturstöd, Göteborg Konst och Kulturstrategiska enheten.

Joakim Albrektson, avdelningschef 
Telefon: 031-368 34 51
E-post: joakim.albrektson@kultur.goteborg.se