Kulturförvaltningens vision och verksamhetsidé

Visionen berättar vad vi vill uppnå. Den uttrycker ett önskat och idealt tillstånd som vi gemensamt arbetar för.

Vår vision

I kulturförvaltningen är vår gemensamma vision:

  • Genom ett brett utbud och tillgång till konst och kulturliv formas en attraktiv stad - av och för människor från hela världen.
  • Vi är den öppna staden som sätter kulturen och konsten i centrum.
  • Göteborg är staden som ger alla rätt att delta i kulturlivet.
  • Här skapas utmanande kulturella arenor där alla får plats.

Hållbar stad - öppen för världen

Visionen för kulturförvaltningen togs fram som en del i Göteborgs Stads kommunikationsstrategi 2014. Denna vision stödjer den gemensamma visionen för hela staden som är Hållbar stad – öppen för världen. Budskapet går också att skriva om i en mening: En hållbar stad som är öppen för världen.

Fler visioner finns              

För olika sektorer, avdelningar och verksamheter i kulturförvaltningen finns egna visioner formulerade. De finns för att berätta och förtydliga vad  just den unika verksamheten strävar mot och hur den bidrar till vår gemensamma vision.

Verksamhetsidé

Vi öppnar världar

Kulturen är för alla. När alla kan ta del av konst och kultur formas en stad angelägen för människor från hela världen. Varje dag arbetar vi för att kulturen ska vara en kraft i en värld som ständigt förändras. Vi ger möjlighet till upplevelser som kan förflytta tankar och gränser. Vi ger utrymme för reflektion och perspektiv. Vi skapar möten för berättelser, kunskapande och diskussion. Vi är modiga när det behövs. Vi stör, berör och överraskar. Genom oss hörs många röster.

På våra scener och i våra olika rum lyfter vi mångbottnade berättelser om vår historia, samtid och framtid. Vi stödjer det fria kulturlivet och värnar konstens egenvärde. Vi gör det möjligt att uppleva vårt kulturarv och vi vårdar det för framtiden. Kulturen och konsten ska stå i centrum i utvecklingen av staden. Det är så staden blir mänsklig. Kunskap, nyfikenheten på omvärlden och lyhördhet driver oss framåt. Vi lyssnar för att förstå. Vi tar plats, involverar och skapar delaktighet. Målet är en jämlik och öppen stad.

Så arbetar vi med kulturprogrammet

Kulturprogrammet visar hur Göteborg i ett långsiktigt perspektiv ska utvecklas till en hållbar och ledande stad för konst, kultur och evenemang. I kulturförvaltningen arbetar vi med kulturprogrammet genom att mål och aktiviteter i våra verksamhetsplaner stödjer och utvecklar programmets inriktningar. Det visar vägen för vår långsiktiga inriktning.

Du kan läsa om kulturprogrammet genom att klicka på länken nedan.

Göteborgs Stads kulturprogram

Våra förhållningssätt

Göteborgs Stad har fyra förhållningssätt som gäller för hela staden, inklusive kulturförvaltningen. Du kan läsa dem i länken nedan.

Göteborgs stads förhållningssätt