Kulturförvaltningens publikationer

Kulturförvaltningen ger ut publikationer i samband med uppdrag och projekt. Här finns aktuella utgivningar.

Kulturprogrammet

Kulturprogrammet är ett styrande dokument för hur alla verksamheter i Göteborgs Stad ska arbeta med kultur. Du hittar en pdf-version av programmet, samt en kortversion i länkarna nedan.

Göteborgs Stads kulturprogram

Kortversion av Göteborgs Stads kulturprogram

Vi öppnar världar

I denna publikation berättar vi om hur kulturförvaltningens verksamheter bidrar till att öppna världar. Följ med och träffa några av oss som arbetar med verksamheter som stör, berör och överraskar.

Vi öppnar världar

Inventering av Kulturvärden i Kulturkonsekvensanalys

Rapporten är en del av ett större pågående arbete på Kulturförvaltningen. Förvaltningen har ett uppdrag att ta fram en Kulturplaneringsstrategi, en strategi som skapar plats för konst och kultur när staden växer och förändras. Inom ramen för detta arbete testas en modell för Kulturkonsekvensanalys, KKA. Uppdraget från Kulturnämnden är ”att utveckla KKA i ett antal utvecklingsprojekt i staden och återkomma till nämnden med en utvärdering”.

Rapport pilotarbete Kortedala

Rapport genomlysning samtidskonst

Rapporten antecknades 2017 av kulturnämnden.

Genomlysning samtidskonst