Om Kulturförvaltningen

Här kan du bland annat läsa om kulturförvaltningens verksamhetsidé och våra publikationer.

Vision och verksamhetsidé

Visionen berättar vad vi vill uppnå. Den uttrycker ett önskat och idealt tillstånd som vi gemensamt arbetar för.

Jobba hos oss

Vill du jobba med kultur? Då är du varmt välkommen att söka jobb på kulturförvaltningen i Göteborg.

Pressrum

Programsläpp, kommande utställningar, deadline för ansökningar och rekryteringar med stort nyhetsvärde är exempel på innehållet i kulturförvaltningens olika pressrum. Vill du vara uppdaterad på det senaste från kulturförvaltningen kan du prenumerera på pressmeddelanden via länkarna.

Publikationer

Kulturförvaltningen ger ut publikationer i samband med uppdrag och projekt. Här hittar du vår aktuella utgivning.

Kulturstrategiskt arbete

Göteborgs Stads kulturstrategiska arbete innebär att öka tillgängligheten till kultur, skapa goda villkor för konsten och göra livsmiljön attraktiv, samt främja delaktighet, interkulturell dialog och eget skapande. Genom rätt inriktning och goda modeller för samverkan kan konst och kultur även långsiktigt ta plats i ett växande Göteborg.

Göteborgs Stads kulturprogram

Göteborgs kommunfullmäktige antog 2013 ett nytt kulturprogram för Göteborgs Stad. Kulturprogrammet har som syfte att ange en färdriktning för hur kommunfullmäktiges ambition att Göteborg ska bli en ledande kultur- och evenemangsstad ska uppnås. Det är ett viktigt styrande dokument i stadens kulturstrategiska arbete.

Filmer

Här hittar du filmer om kulturförvaltningen.