Kulturförvaltningens museer

Kulturförvaltningen ansvarar för fyra museer med olika profil och inriktning: Sjöfartsmuseet Akvariet, Röhsska museet, Göteborgs stadsmuseum och Göteborgs konstmuseum.

Sjöfartsmuseet Akvariet

Stängt för om- och tillbyggnad. Öppnar 2022.

Sjöfartsmuseet Akvariet skildrar vad som händer under, ovan och vid havsytan. Om sjöfartens framväxt, hamnstaden utveckling men också en djupdykning i det gränslösa havet. Det nyöppnade museet kommer att erbjuda upplevelser över generationsgränserna och vara en plats för mötet mellan drama¬tisk mytologi och aktuell forskning.

Sjöfartsmuseet Akvariet

Röhsska museet

Röhsska museet är Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk. Föremålen ur museets samling presenteras i tillfälliga och permanenta utställningar och berättar om skaparkraft, konstnärliga ideal, mode under olika epoker och från olika världsdelar. 

Röhsska museet

Göteborgs stadsmuseum

Göteborgs stadsmuseum öppnar upp stadens historiska världar och rum. Med utställningar som spänner över 12 000 år, miljontals föremål i samlingarna och en mångfald av berättelser är Stadsmuseet en plats för upplevelser och engagemang. Genom att utforska historiska och samtida händelser skildrar museet en stad i ständig rörelse - igår, idag och imorgon.

Göteborgs stadsmuseum

Göteborgs konstmuseum

Med en internationellt uppmärksammad samling, ett gediget utställningsprogram, fördjupande forskning och ett brett utbud av pedagogiska aktiviteter är Göteborgs konstmuseum ett av norra Europas främsta museer för bildkonst. Samlingen omfattar främst västerländsk konst från 1400-tal till nutid med tyngdpunkt på Norden. Ett varierat utställningsprogram och en mångfald av aktiviteter gör Göteborgs konstmuseum till en kulturell och social mötesplats för utbyte av kunskap och upplevelser.

Göteborgs konstmuseum

Göteborgs Stads övriga museer

En del kommunala museer är andra nämnders och kommunala bolags ansvar. Du hittar alla Göteborgs Stads museer i länken nedan.

Hitta museer