Kulturförvaltningens bibliotek

Kulturförvaltningens bibliotek är Stadsbiblioteket på Götaplatsen och Stadsbiblioteket 300 m2 som ligger vid Brunnsparken. Kulturförvaltningen ansvarar också för de två bokbussarna. På denna sida kan du hitta mer information om biblioteksverksamheten och även läsa om de bibliotek som finns i stadsdelarna.

Kulturförvaltningens sektor bibliotek har ansvar för Stadsbiblioteket, Stadsbiblioteket300m2 och de två bokbussarna, medan stadsdelsförvaltningarna ansvarar för stadsdelsbiblioteken. I sektor biblioteks ansvarsområde för samtliga bibliotek ingår även gemensamt biblioteksdatasystem, ansvaret för bibliotekens media samt vissa konsultativa tjänster.

Förutom kulturförvaltningens bibliotek finns det stadsdelsbibliotek i Göteborgs stadsdelar för att boende ska ha nära till ett bibliotek. Det är de olika stadsdelsförvaltningarna som ansvarar för stadsdelsbiblioteken.
Du är förstås välkommen till vilket bibliotek du vill, oavsett var du bor. På biblioteken tas ingen avgift för att låna litteratur, tidskrifter, film och musik.

Biblioteken arbetar för det demokratiska samhällets utveckling genom att tillgängliggöra kunskap och möjliggöra digital delaktighet. Biblioteken arbetar också läsfrämjande med aktiviteter för såväl barn som vuxna. Det erbjuds möjlighet till lärande, kreativitet och ofta eget skapande.

Kulturförvaltningens bibliotek

Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket är Göteborgs största bibliotek. Här kan du låna böcker, film, musik och tidskrifter, spela tv-spel, läsa dagstidningar och mycket mer. Huset har många läs- och studieplatser, grupprum, datorer och skrivare, kafé och inte minst scener med hundratals arrangemang varje år. Stadsbiblioteket har generösa öppettider och du är välkommen hit alla veckans dagar.

Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket 300 m2

Stadsbiblioteket 300 m2 öppnade i november 2011 i samband med att Stadsbiblioteket på Götaplatsen skulle stänga för ombyggnation.
På Stadsbiblioteket 300 m2 finns lite av det mesta. Musik, film, böcker på svenska och engelska, populära pocketböcker, böcker om mode, konst, hobby, sport, företagande, historia och resor samt tidskrifter i mängd. Dessutom kan du surfa på vårt kostnadsfria wifi, ta med dig egen dator eller låna en av biblioteket.
Sedan 2017 är också Stadsbiblioteket 300m2 en arena för Ett Jämlikt Göteborg och genomför tillsammans med bland annat Social resursförvaltning en rad inspirationsföreläsningar och informationsinsatser.

Stadsbiblioteket 300 m2

Bokbussen

I Göteborgs Stad finns två bokbussar där du kan låna böcker, tidningar, musik, film och tv-spel precis som på ett vanligt bibliotek. Du kan beställa media från alla bibliotek och hämta dessa på bokbussen. Bokbussarna stannar i 12 olika områden varje vecka. Du hittar bussarnas tidtabell och mer information i länken nedan.

Bokbussen

Kommunens övriga bibliotek

I Göteborgs Stad finns många folkbibliotek utöver kulturförvaltningens bibliotek. På biblioteken anordnas aktiviteter och olika tjänster åt dig som besökare. Du hittar info om hela Göteborgs Stads biblioteksverksamhet och tjänster på sidan i länken nedan.

Göteborgs bibliotek

Du kan också läsa mer om hur Göteborgs Stads bibliotek är organiserade i Biblioteksplanen, som du hittar en länk till nedan.

Biblioteksplan för Göteborgs Stad