Kulturförvaltningens bibliotek

I kulturförvaltningen ingår de 25 folkbiblioteken i Göteborgs Stad, bland andra Stadsbiblioteket på Götaplatsen och Stadsbiblioteket 300 m2 som ligger vid Brunnsparken. Kulturförvaltningen ansvarar också för de två bokbussarna. På denna sida kan du läsa om bibliotekens verksamhet och var du hittar ditt närmsta bibliotek.

Biblioteken arbetar för det demokratiska samhällets utveckling genom att tillgängliggöra kunskap och möjliggöra digital delaktighet. Biblioteken arbetar också läsfrämjande med aktiviteter för såväl barn som vuxna. Det erbjuds möjlighet till lärande, kreativitet och ofta eget skapande. På biblioteken och digitalt via biblioteken kan du ta del av aktiviteter och olika tjänster.

Kulturförvaltningens bibliotek

25 folkbibliotek runt om i Göteborg 

I Göteborgs Stad finns flera bibliotek att besöka. Du är välkommen till vilket bibliotek du vill, oavsett var du bor. På biblioteken tas ingen avgift för att låna litteratur, tidskrifter, film och musik. Här på denna samlingssida kan du se vilka tjänster biblioteken erbjuder och vilka folkbibliotek som finns i vilken stadsdel:

Göteborgs bibliotek

Bokbussar

I Göteborgs Stad finns två bokbussar där du kan låna böcker, tidningar, musik, film och tv-spel precis som på ett vanligt bibliotek. Du kan beställa media från alla bibliotek och hämta dessa på bokbussen. Bokbussarna stannar i 12 olika områden varje vecka. Du hittar bussarnas tidtabell och mer information i länken nedan.

Bokbussen

Göteborgs Stads Biblioteksplan

Du kan också läsa mer om hur Göteborgs Stads bibliotek är organiserade i Biblioteksplanen, som du hittar en länk till nedan.

Biblioteksplan för Göteborgs Stad