Foto: Lars Jonsson

Kulturförvaltningen

Aktuellt

  • Fördelning av projektstöd Pronto!

    Publicerad 23 maj 2017

    Den andra ansökningsomgången år 2017 för Projektstöd PRONTO! är nu avslutad. Sista ansökningsdag var 19 april 2017. Totalt mottog förvaltningen 98 ansökningar om 3 471 923 kr. Vid dagens beslutsmöte har 22 projekt beviljats stöd om sammanlagt 582 000 kr.

  • Beslut om Göteborgs Stads kultur- och författarstipendiater 2017

    Publicerad 29 mars 2017

    Årets mottagare av Göteborgs Stads Kulturstipendium och Arbetsstipendium för författare beslutades vid kulturnämndens ordinarie sammanträde den 28 mars. Sammanlagt 21 verksamma konstnärer, koreografer, författare, filmare, musiker, scenografer och skådespelare har beviljats stipendier.