Foto: Lars Jonsson

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen arbetar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Våra verksamheter och institutioner tar en aktiv roll i stadens utveckling och kulturstaden Göteborg och är viktiga mötesplatser för både nationella och internationella besökare.

Kulturförvaltningens verksamhet är uppdelad i tre sektorer: Bibliotek, Museer samt Fri konst och kultur. Inom förvaltningen finns även funktioner för verksamhetsstöd. Förvaltningen har ungefär 400 anställda.

För att du ska känna dig trygg med hur kulturförvaltningen i Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter, vill vi informera dig om hur vi skyddar din integritet. Kulturförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen också kallad GDPR, och offentlighetsprincipen. Kulturförvaltningen är en myndighet och lyder därmed under offentlighetsprincipen. Det innebär att exempelvis e-post och brev som skickas till oss i regel anses vara allmänna handlingar och kan begäras ut.

Aktuellt

 • 32 projekt får Projektstöd, beslut 28 maj 2018

  Publicerad 8 juni 2018
  Fördelning av projektstöd inför våren 2018. Sista ansökningsdag var den 15 mars och 104 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 14 393 758 kr.
 • 11 projekt får Interkulturellt projektstöd, beslut 28 maj 2018

  Publicerad 1 juni 2018
  Fördelning av stöd för Interkulturella projekt. Sista ansökningsdag var den 25 april 2018 och 36 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 3 688 000 kr. Utskottet för kulturstöd beslutade den 28 maj 2018 att fördela 595 000 kr till elva av de sökande projekten.
 • 11 projekt beviljas Projektstöd för film och rörlig bild hösten 2018, beslut 22 maj 2018

  Publicerad 30 maj 2018
  Fördelning av Projektstöd för film och rörlig bild 2-2018. Den andra ansökningsomgången 2018 för Projektstöd för film och rörlig bild är nu avslutad. Sista ansökningsdag var 15 mars 2018. Totalt mottog förvaltningen 35 ansökningar om 5 035 kr. Vid kulturnämndens ordinarie möte 2018-05-22 har 11 projekt beviljats stöd om sammanlagt 900 000 kr.
 • 20 projekt får Projektstöd PRONTO!, beslut 28 maj 2018

  Publicerad 29 maj 2018
  Fördelning av Projektstöd PRONTO! Den andra ansökningsomgången 2018 för Projektstöd PRONTO! är nu avslutad. Sista ansökningsdag var 18 april 2018. Totalt mottog förvaltningen 90 ansökningar om 3 185 503 kr. Vid beslutsmöte den 28 maj 2018 har 20 projekt beviljats stöd om sammanlagt 572 000 kr.
 • 5 projekt får projektstöd för sommarlovsaktiviteter, beslut 23 april 2018

  Publicerad 25 april 2018
  Fördelning av stöd för sommarlovssatsningen 2018 Sista ansökningsdag var den 7 mars 2018 och 17 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 1 631 500 kr. Utskottet för kulturstöd beslutade den 23 april 2018 att fördela 300 000 kr till fem av de sökande projekten.
 • Beslut om Göteborgs Stads kultur- och författarstipendiater 2018

  Publicerad 28 mars 2018
  Årets mottagare av Göteborgs Stads Kulturstipendium och Arbetsstipendium för författare beslutades vid kulturnämndens ordinarie sammanträde 27 mars. Sammanlagt 22 verksamma konstnärer, koreografer, författare, filmare, musiker, tonsättare och skådespelare har beviljats stipendier.
 • 10 projekt får Interkulturellt projektstöd, beslut 12 mars 2018

  Publicerad 12 mars 2018
  Fördelning av stöd för Interkulturella projekt Sista ansökningsdag var den 24 januari 2018 och 20 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 1 773 000 kr. Utskottet för kulturstöd beslutade den 12 mars 2018 att fördela 514 000 kr till tio av de sökande projekten.
 • 23 projekt beviljas Projektstöd, beslut 20 november 2017

  Publicerad 22 november 2017
  Fördelning av projektstöd inför våren 2018. Sista ansökningsdag var den 15 september och 82 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 14 523 823 kr. Utskottet för kulturstöd beslutade den 20 november 2017 att fördela 1 940 000 kr till 23 av de sökande projekten.
 • 9 projekt får Interkulturellt projektstöd, beslut 20 november 2017

  Publicerad 21 november 2017
  Fördelning av stöd för Interkulturella projekt. Sista ansökningsdag var den 18 oktober 2017 och 18 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 2 142 000 kr. Utskottet för kulturstöd beslutade den 20 november 2017 att fördela 490 000 kr till nio av de sökande projekten.
 • 73 organisationer beviljas verksamhetsstöd för 2018

  Publicerad 9 november 2017
  Inför 2018 mottog förvaltningen 75 ansökningar om verksamhetsstöd till det sammanlagda beloppet av 68 262 570 kr. Sista ansökningsdag var 1 juni 2017. Vid sitt sammanträde 24 oktober 2017 beviljade Göteborgs kulturnämnd 73 organisationer verksamhetsstöd för 2018 till ett sammanlagt belopp av 52 022 000 kr.
 • 5 projekt får Interkulturellt projektstöd, beslut 9 oktober 2017

  Publicerad 10 oktober 2017
  Fördelning av stöd för Interkulturella projekt Sista ansökningsdag var den 23 augusti 2017 och 13 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 1 018 770 kr. Utskottet för kulturstöd beslutade den 9 oktober 2017 att fördela 330 000 kr till fem av de sökande projekten.
 • 17 projekt får Projektstöd PRONTO!, beslut 27 september 2017

  Publicerad 28 september 2017
  Den tredje ansökningsomgången 2017 för Projektstöd PRONTO! är nu avslutad. Sista ansökningsdag var 16 augusti 2017. Totalt mottog förvaltningen 74 ansökningar om 2 431 506 kr. Vid dagens beslutsmöte har 17 projekt beviljats stöd om sammanlagt 455 000 kr.