Foto: Lars Jonsson

Kulturförvaltningen

Aktuellt

  • 32 projekt får projektstöd

    Publicerad 31 maj 2017

    Fördelning av projektstöd inför hösten 2017 Sista ansökningsdag var den 15 mars och 114 ansökningar kom in till förvaltningen.

  • Fördelning av projektstöd Pronto!

    Publicerad 23 maj 2017

    Den andra ansökningsomgången år 2017 för Projektstöd PRONTO! är nu avslutad. Sista ansökningsdag var 19 april 2017. Totalt mottog förvaltningen 98 ansökningar om 3 471 923 kr. Vid dagens beslutsmöte har 22 projekt beviljats stöd om sammanlagt 582 000 kr.