Foto: Lars Jonsson

Kulturförvaltningen

Aktuellt

 • 25 projekt får Projektstöd PRONTO! Beslut 14 december 2017

  Publicerad 14 december 2017

  Den fjärde ansökningsomgången 2017 för Projektstöd PRONTO! är nu avslutad. Sista ansökningsdag var 1 november 2017. Totalt mottog förvaltningen 92 ansökningar om 3 086 795 kr. Vid dagens beslutsmöte har 25 projekt beviljats stöd om sammanlagt 716 000 kr.

 • 23 projekt beviljas Projektstöd, beslut 20 november 2017

  Publicerad 22 november 2017

  Fördelning av projektstöd inför våren 2018. Sista ansökningsdag var den 15 september och 82 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 14 523 823 kr. Utskottet för kulturstöd beslutade den 20 november 2017 att fördela 1 940 000 kr till 23 av de sökande projekten.

 • 9 projekt får Interkulturellt projektstöd, beslut 20 november 2017

  Publicerad 21 november 2017

  Fördelning av stöd för Interkulturella projekt. Sista ansökningsdag var den 18 oktober 2017 och 18 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 2 142 000 kr. Utskottet för kulturstöd beslutade den 20 november 2017 att fördela 490 000 kr till nio av de sökande projekten.

 • 73 organisationer beviljas verksamhetsstöd för 2018

  Publicerad 9 november 2017

  Inför 2018 mottog förvaltningen 75 ansökningar om verksamhetsstöd till det sammanlagda beloppet av 68 262 570 kr. Sista ansökningsdag var 1 juni 2017. Vid sitt sammanträde 24 oktober 2017 beviljade Göteborgs kulturnämnd 73 organisationer verksamhetsstöd för 2018 till ett sammanlagt belopp av 52 022 000 kr.

 • 5 projekt får Interkulturellt projektstöd, beslut 9 oktober 2017

  Publicerad 10 oktober 2017

  Fördelning av stöd för Interkulturella projekt Sista ansökningsdag var den 23 augusti 2017 och 13 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 1 018 770 kr. Utskottet för kulturstöd beslutade den 9 oktober 2017 att fördela 330 000 kr till fem av de sökande projekten.

 • 17 projekt får Projektstöd PRONTO!, beslut 27 september 2017

  Publicerad 28 september 2017

  Den tredje ansökningsomgången 2017 för Projektstöd PRONTO! är nu avslutad. Sista ansökningsdag var 16 augusti 2017. Totalt mottog förvaltningen 74 ansökningar om 2 431 506 kr. Vid dagens beslutsmöte har 17 projekt beviljats stöd om sammanlagt 455 000 kr.