Mötestider i nämnden för Intraservice

Här kan du se vilka datum Nämnden för Intraservice sammanträder under 2020.

Mötestider 2020

13 februari, kl 17
23 mars, kl 17
22 april, kl 17
28 maj, kl 17
15 juni, kl 17
24 augusti, kl 17
23 september, kl 17
20 oktober, kl 17
26 november, kl 17
17 december, kl 17