Intraservices diarium

Här kan du söka efter allmänna handlingar och postlista i Intraservices diarium på webben.

Sök i diariet

Diariet är ett register för att skapa ordning och reda i inkommande och utgående handlingar. Diariet är till för att garantera allmänhetens tillgång till allmänna handlingar och insyn i verksamheten.

Diariet är indelat i ärenden. Ett ärende kan ha flera handlingar. Alla rubriker för ärenden och handlingar visas på webben.

I diariet finns även en postlista. I postlistan visas all inkommen och utgående post samt upprättade handlingar på förvaltningen.
Länk till Sök i diariet
Länk till Postlista

Vad visas i diariet?

Uppgifter som är integritetskänsliga eller sekretessbelagda är inte publicerade. Detta är reglerat i Offentlighets- och sekretesslagen samt i Dataskyddsförordningen.

Ärenden och allmänna handlingar registrerade efter den 1 januari 2015 är tillgängliga på webben.

Ett avslutat ärende finns kvar på webben i ett år.

Behöver du hjälp?

Om du vill ta del av ärenden som är äldre än detta datum, eller om du inte hittar det du söker, kan du skriva till förvaltningsbrevlådan: intraservice@intraservice.goteborg.se

Länk till Sök i diariet
Länk till Postlista

Länk till Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad