Nämnden för Intraservice

Detta är Intraservices uppdrag som det är formulerat i förvaltningens reglemente.

Här kan du se vilka datum Nämnden för Intraservice sammanträder under 2020.

Här kan du söka efter nämnden för intraservice handlingar och protokoll.

Här kan du söka efter allmänna handlingar och postlista i Intraservices diarium på webben.