Organisation och ledning på Intraservice

Intraservice levererar interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis HR, utbildning, vård och omsorg samt IT. Utveckling, drift och support ingår som delar i många av Intraservices tjänster. Förvaltningen har idag cirka 650 anställda.

Förvaltningsdirektör
Peter Söderström
Telefon: 031-368 59 85
E-post: peter.soderstrom@intraservice.goteborg.se


Biträdande förvaltningsdirektör
Håkan Sundkvist
Telefon: 031-367 81 66
E-post: hakan.sundkvist@intraservice.goteborg.se

Stabsfunktioner

Kanslischef Petra Bengelsdorff
Telefon: 031-367 83 37
E-post: petra.bengelsdorff@intraservice.goteborg.se

Ekonomichef Bitte Tidemand
Telefon: 031-367 82 28
E-post: susann.britt-marie.tidemand@intraservice.goteborg.se


HR-chef Charlotta Öh Brorsson
Telefon: 031-367 83 50
E-post: charlotta.oh.brorsson@intraservice.goteborg.se


Kommunikationschef Anna Persson Öhman
Telefon: 031-367 59 42
E-post: anna.ohman@intraservice.goteborg.se


Avdelningschef, service- och tjänstestyrning
Patrik Skog
Telefon: 031-367 81 06
E-post: patrik.skog@intraservice.goteborg.se

Enhet:

 • Projekt- och portföljkontoret

Ekonomi och operativt inköp


Verksamhetschef
Per Kjellander
Telefon: 031-367 80 33
E-post: per.kjellander@intraservice.goteborg.se

Enheter:

 • Ekonomi
 • Ledningsstöd
 • Redovisningstjänster

HR


Verksamhetschef
Kristina Högström
Telefon: 031-367 80 93
E-post: kristina.hogstrom@intraservice.goteborg.se

Enheter:

 • HR-service
 • HR-utveckling
 • HR-systemförvaltning
 • Hållbart arbetsliv
 • Lön och pension


IT


Verksamhetschef
Lena Eineving
Telefon: 031-368 29 94
E-post: lena.eineving@intraservice.goteborg.se

Enheter:

 • IT-styrning
 • IT-projekt- och portfölj
 • ITAM och serviceapplikationer
 • IT-applikation och integration
 • IT-infrastruktur
 • IT-klient och samverkan
 • IT-systemutveckling
 • IT-säkerhet

Kommunikation, ledning och styrning


Verksamhetschef
Stina Hall Hellqvist
Telefon:
E-post: stina.hall.hellqvist@intraservice.goteborg.se

Enheter:
 • Dataskyddsenheten
 • Intern och extern kommunikation
 • Ledning och styrning
 • Visuell kommunikation

Servicecenter


Verksamhetschef
Tessie Hallberg
Telefon: 031-367 81 90
E-post: tessie.hallberg@intraservice.goteborg.se


Enheter:
 • Backoffice
 • Närstöd
 • Servicedesk

Utbildning, kultur och fritidTf verksamhetschef
Carina Helgesson-Björk
Telefon: 031-368 59 52
E-post: carina.bjork@intraservice.goteborg.se


Enheter:
 • Tjänsteutveckling utbildning och fritid
 • Tjänsteförvaltning utbildning och fritid

Vård och omsorgVerksamhetschef
Carina Helgesson-Björk
Telefon: 031-368 59 52
E-post: carina.bjork@intraservice.goteborg.se


Enheter:
 • Tjänsteutveckling vård och omsorg
 • Tjänsteförvaltning vård och omsorg