Intraservices miljöarbete

På Intraservice har vi ett väl etablerat miljöarbete, där våra medarbetare är engagerade.

Intraservice är en miljödiplomerad arbetsplats sedan 2002. Vi fick vårt senaste diplom efter genomförd revision i februari 2019. Sedan 2017 ingår vårt interna miljöarbete, miljöledningsarbetet, som en naturlig del i vårt hållbarhetsarbete. Vi har också ett pågående arbete med Hållbar IT i staden.

På Intraservice har vi, genom ledningssystemet för miljödiplomering, ett etablerat och strukturerat miljöarbete, där våra medarbetare är engagerade. Vi har en utsedd miljögrupp som leder och arbetar aktivt med miljöfrågorna. Miljöperspektivet är en naturlig del inom våra olika verksamhetsområden.

Exempel från vårt miljöarbete:

  • Vi har 100 procent miljöbilar i vår bilpark, cirka hälften är elbilar.
  • Vi genomför aktiviteter som underlättar och uppmuntrar det hållbara resandet.
  • Vi jobbar för hållbar IT genom bland annat livscykelhantering, virtuella servrar, printerkonsolidering och resfria möten.
  • Vi källsorterar vårt avfall.
  • Vi serverar ekologiskt och rättvisemärkt kaffe och te.