Om Intraservice

Fackförvaltningen Intraservice är Göteborgs Stads interna serviceleverantör. Intraservice tillhandahåller tjänster till stadens förvaltningar och bolag inom en mängd olika områden som till exempel HR, lönehantering, IT, fakturering, grafisk design, utbildningar med mera.

Arbeta hos oss

Intraservice erbjuder tjänster och service till i stadens förvaltningar och bolag inom många olika områden där välfärd, utbildning, HR och IT är några exempel. Intraservice arbetar också med utveckling, drift och support av system och e-tjänster.

Intraservices miljöarbete

På Intraservice har vi ett väl etablerat miljöarbete, där våra medarbetare är engagerade.

Enheten för krav och bidrag

Enheten för krav och bidrag arbetar med att hantera vårdavgifter, förmedla bidrag och stoppa underhållsstöd till barn under 18 år som är placerade enligt SoL, LVU och LSS.