Lo Birgersson

Intraservice

Intraservice levererar interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis välfärds-, utbildnings- och HR-området samt IT. Utveckling, drift och support ingår som delar i många av intraservices tjänster. Förvaltningen har idag cirka 500 anställda.

Intraservice levererar interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis välfärds-, utbildnings- och HR-området samt IT. Utveckling, drift och support ingår som delar i många av Intraservices tjänster. Förvaltningen har idag runtomkring 600 anställda.

Här kan du läsa om Intraservices integritetspolicy och om hur förvaltningen hanterar personuppgifter.