Lo Birgersson

Intraservice

Intraservice levererar interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis välfärds-, utbildnings- och HR-området samt IT. Utveckling, drift och support ingår som delar i många av Intraservices tjänster. Förvaltningen har idag cirka 700 anställda.

Organisation och ledning

Intraservice levererar interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis HR, utbildning, vård och omsorg samt IT. Utveckling, drift och support ingår som delar i många av Intraservices tjänster. Förvaltningen har idag cirka 700 anställda.

Så behandlar vi personuppgifter

Här kan du läsa om Intraservices integritetspolicy och om hur förvaltningen hanterar personuppgifter.

Aktuellt

  • Vi får bygga medan vi åker och testa medan vi kör

    Publicerad 16 december 2020
    Stina Hall Hellqvist är verksamhetschef för ett av sex verksamhetsområden på fackförvaltningen Intraservice sedan drygt ett år tillbaka. I just detta verksamhetsområde handlar det om tjänster inom kommunikation, ledning och styrning. Intraservice levererar gemensamma tjänster till Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.
  • Vi är stolta över den service vi ger varje dag!

    Publicerad 5 november 2020
    Tessie Hallberg är verksamhetschef för servicecenter på förvaltningen Intraservice i Göteborgs Stad. Servicecenter är vanligtvis den första kontakten många medarbetare i staden har med Intraservice.