Kvibergs Park

Kvibergs Park är ett av Sveriges mest variationsrika områden för idrott, hälsa, kultur och utbildning. Här finns ett levande föreningsliv och ett brett utbud av fritidsaktiviteter, motion och nöjen.

Vision för Kvibergs Park

Utvecklingen av Kvibergs Park har varit inriktad mot och idrott och hälsa sedan Göteborgs idrottsförbund tog fram den första visionen 1999. I december 2016 antog Göteborgs Stad en uppdaterad vision som anger hur området ska fortsätta att utvecklas de kommande femton åren.

”Kvibergs Park är Sveriges främsta mötesplats där idrott, hälsa, kultur och utbildning förenas. Här skapas glädje, gemenskap och meningsfull fritid som bidrar till livskvalité och livslångt lärande för alla. Kvibergs Park gör Göteborg till en mer hälsosam och roligare stad att leva i”

Den uppdaterade visionen togs fram för att utvecklingen ska motsvara dagens utmaningar och förutsättningar. I visionen finns sex övergripande strategier som anger mål­sättningar och prioriterade arbetsinriktningar:

  • Varierat utbud
  • Attraktiv Park
  • Identitet
  • Mötesplats
  • Brobyggare
  • Tillgänglighet

Kvibergs Park är ett resultat av att många aktörer gemensamt har skapat ett kluster av anläggningar, föreningar och människor. Ambitionen för den nya visionen är att den förverkligas genom ett fortsatt brett samarbete.

Kommunfullmäktige har gett idrotts- och föreningsförvaltningen i uppdrag att driva på, samordna och kommunicera områdets utveckling i visionens riktning. Arbetet ska ske i samverkan med fastighetsbolaget Higab, stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg, kulturförvaltningen samt park- och naturförvaltningen och i nära dialog med de aktörer som verkar på området.

Kvibergs Park idag

Det gamla militärområdet Kviberg i stadsdelen Östra Göteborg har utvecklats till ett centrum med inriktning på idrott, hälsa, kultur och utbildning. I juli 2015 öppnade multisportanläggningen Prioritet Serneke Arena med bland annat skidanläggning, idrotts- och fotbollshallar, gym, konferens, hotell och skolor. I området finns även en klätteranläggning, världens största inomhushall för beachvolleyboll, många fotbollsplaner, motionsspår, dirtbikebana, utegym och ett skateboardanpassat torg.

Ett stort antal föreningar och evenemang, med fokus på både idrott, musik, skapande och kultur, är verksamma på Kvibergs Park. Flera av dem har egna anläggningar och lokaler medan andra använder området bokningsbara anläggningar och utomhusmiljön.

Varje år är Kvibergs Park centrum för idrottsevenemang som till exempel Gothia Cup, Partille Cup och hinderbaneloppet Toughest.

Området kommer successivt att få fler funktioner och anläggningar. Detaljplanen innehåller bland annat plats för ytterligare anläggningar för olika typer av idrotts- och fritidsverksamheter.

Nya bostadsområden har växt upp i närheten av det gamla regementet som utgör Kvibergs Park. I samband med detta blir Kvibergs Park en allt mer central plats och sammankopplande länk mellan grannstadsdelarna Gamlestaden, Utby, Kortedala och Bergsjön.

Vill du veta mer?

Länkar

www.facebook.com/kvibergspark

Kontakt

Ulrika Eldkrona
Telefon: 031-368 21 37
E-post: ulrika.eldkrona@ioff.goteborg.se