Mötestider i idrotts- och föreningsnämnden

Idrotts- och föreningsnämnden sammanträder cirka en gång per månad. Mötena är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna till nämndens diskussion och beslut, men du får inte ställa frågor.

Nämndens möten äger rum (om inget annat anges) på idrotts- och föreningsförvaltningen i Kviberg, Nedre Kaserngården 1 och startar klockan 16.30. Lokalen har begränsat antal platser.

Sammanträdesdagar 2021

Tisdag 9 februari
Tisdag 23 februari 
Tisdag 23 mars 
Tisdag  20 april 
Tisdag  25 maj 
Tisdag  22 juni 
Tisdag  31 augusti 
Onsdag 22 september 
Onsdag 27 oktober 
Tisdag  23 november 
Tisdag  21 december 

Sammanträdesdagar 2022
Tisdag 8 februari
Tisdag 22 februari