Mötestider i idrotts- och föreningsnämnden

Idrotts- och föreningsnämnden sammanträder cirka en gång per månad. Mötena är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna till nämndens diskussion och beslut, men du får inte ställa frågor.

Nämndens möten äger rum (om inget annat anges) på idrotts- och föreningsförvaltningen i Kviberg, Nedre Kaserngården 1 och startar klockan 16.30. Lokalen har begränsat antal platser.

Sammanträdesdagar 2020
Torsdag 13 februari
Tisdag 25 februari
Tisdag 17 mars 
Tisdag 21 april
Tisdag 19 maj
Torsdag 11 juni
Tisdag 25 augusti
Tisdag 22 september
Tisdag 20 oktober
Tisdag 17 november
Tisdag 15 december

Sammanträdesdagar 2021
Tisdag 26 januari
Tisdag 9 februari