Idrott & förenings sidor på Facebook

Är du intresserad av vad som händer just nu hos någon av våra verksamheter? På våra Facebooksidor kan du ta del av våra uppdateringar med information och tips om vad som är på gång.

Angered Arena har massor möjligheter för dig som vill vara aktiv. På Facebooksidan finns information om aktiviteter och erbjudanden. Du kan också ställa frågor och lämna synpunkter på sidan. 
www.facebook.com/AngeredArena

Kvibergs Park är ett område som växer i rasande fart - en mötesplats där idrott, hälsa, kultur och utbildning förenas. Idrotts- och föreningsförvaltningen ansvarar för att driva arbetet med visionen för området framåt. Facebooksidan synliggör allt som händer på området för både nya och återkommande besökare.
www.facebook.com/kvibergspark

Idrotts- och föreningsförvaltningen stöttar Göteborgs föreningar med både rådgivning, stöd, utbildning och bidrag. Föreningsstöds Facebooksida är till för dig som är aktiv i, eller intresserad av, Göteborgs föreningsliv. Här får du aktuell information, tips och stöd om det mesta som berör föreningsliv. 
www.facebook.com/foreningsstodgbg