Framtidens simhallar i Göteborg

Idrotts- och föreningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag för hur Göteborgs simhallar ska utvecklas i framtiden. Det är ett underlag för politiska beslut om både befintliga och nya simhallar, var i staden de ska ligga och vilken aktör som ska ansvara för dem. Här kan du läsa mer.

Här hittar du svar på vanliga frågor om förslaget på strategi för Göteborgs bad- och simanläggningar.