Framtidens simhallar i Göteborg

Strategi för utveckling av bad och simhallar i Göteborg

Idrotts- och föreningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag för hur Göteborgs simhallar ska utvecklas i framtiden. Det är ett underlag för politiska beslut om både befintliga och nya simhallar, var i staden de ska ligga och vilken aktör som ska ansvara för dem. Här kan du läsa mer.

Frågor och svar om framtidens simhallar i Göteborg

Här hittar du svar på vanliga frågor om förslaget på strategi för Göteborgs bad- och simanläggningar.