Idrotts- och föreningsförvaltningen

Här hittar du idrotts- och föreningsförvaltningens organisationsschema och vem som är ansvarig för de olika avdelningarna.

Är du intresserad av vad som händer just nu hos någon av våra verksamheter? På våra Facebooksidor kan du ta del av våra uppdateringar med information och tips om vad som är på gång.

Gemensam byggprocess (GBP) är en gemensam och kvalitetssäkrad byggprocess för Göteborgs Stads byggande förvaltningar och bolag.

Idrotts- och föreningsförvaltningen kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas bara om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag, eller om du har godkänt det. Här beskriver vi våra vanligaste personuppgiftsbehandlingar.

Aktuellt

  • Information i korthet från idrotts- och föreningsnämnden 30 augusti

    Publicerad 31 augusti 2018

    Idrotts- och föreningsnämnden hade möte 30 augusti. Politikerna tog bland annat beslut om att stadens föreningsliv får dela på ett överskott på två miljoner kronor och att den gym- och motionsanläggning som ska byggas vid Vättlefjäll ska användas av föreningslivet på kvällar och helger.

  • Idrottts- och föreningsförvaltningens dataskyddsombud stöttar och kontrollerar

    Publicerad 21 maj 2018

    Från och med 25 maj bestämmer dataskyddsförordningen hur myndigheter och företag får hantera personuppgifter. Idrotts- och föreningsförvaltningen har ett dataskyddsombud som bland annat ger råd kring vilka skyldigheter förvaltningen har enligt dataskyddsförordningen och kontrollerar att förvaltningen följer förordningen. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till dataskyddsombudet.