Idrotts- och föreningsförvaltningen

Idrotts- och föreningsförvaltningen stöttar Göteborgs föreningar och ansvarar för stadens kommunala idrotts- och motionsanläggningar. Förvaltningen arbetar för att fler göteborgare ska leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Här hittar du idrotts- och föreningsförvaltningens organisationsschema och vem som är ansvarig för de olika avdelningarna.

Är du intresserad av vad som händer just nu hos någon av våra verksamheter? På våra Facebooksidor kan du ta del av våra uppdateringar med information och tips om vad som är på gång.

Gemensam byggprocess (GBP) är en gemensam och kvalitetssäkrad byggprocess för Göteborgs Stads byggande förvaltningar och bolag.

Idrotts- och föreningsförvaltningen kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas bara om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag, eller om du har godkänt det. Här beskriver vi våra vanligaste personuppgiftsbehandlingar.

Aktuellt

  • Hitta din favoritidrott under Olympic Day

    Publicerad 25 mars 2019
    Under Olympic Day den 4-5 maj är barn och unga välkomna till Liseberg för att prova olika idrotter, utmana sig själva, träffa olympiska förebilder och ha roligt.
  • Osäker på hur du tränar i ett utegym?

    Publicerad 13 mars 2019
    Under våren och försommaren kan du få gratis tips och råd av instruktörer/ personliga tränare som finns på plats vid fyra av Göteborgs Stads utegym under vissa tider.