Idrotts- och föreningsförvaltningen

Här hittar du idrotts- och föreningsförvaltningens organisationsschema samt vem som är ansvarig för de olika avdelningarna.

Är du intresserad av vad som händer just nu hos någon av våra verksamheter? På våra Facebooksidor kan du ta del av kontinuerliga uppdateringar med information och tips om vad som är på gång.

Gemensam byggprocess (GBP) är en gemensam och kvalitetssäkrad byggprocess för Göteborgs Stads byggande förvaltningar och bolag.

Aktuellt

  • Idrottts- och föreningsförvaltningens dataskyddsombud stöttar och kontrollerar

    Publicerad 21 maj 2018

    Från och med 25 maj bestämmer dataskyddsförordningen hur myndigheter och företag får hantera personuppgifter. Idrotts- och föreningsförvaltningen har ett dataskyddsombud som bland annat ger råd kring vilka skyldigheter förvaltningen har enligt dataskyddsförordningen och kontrollerar att förvaltningen följer förordningen. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter till dataskyddsombudet.