Grundskoleförvaltningen

Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för den kommunala grundskolan, grundsärskolan och fritidshem.

Organisation och ledning

Grundskoleförvaltningen består av 162 grundskolor inklusive grundsärskolor. Drygt 60 950 elever har sin dagliga undervisning i grundskolan. Totalt arbetar cirka 9 700 medarbetare inom grundskoleförvaltningen där merparten av de anställda är lärare.

Våra verksamheter

Grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i stadens kommunala grundskolor från förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskolan samt fritidshem. Vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever, i alla skolor i Göteborg ska få möjligheten att forma ett bra liv.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har runt 10 möten per år. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Grundskolenämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige och arbetar enligt bland annat kommunallagen, skollagen och antaget reglemente.

Så behandlar vi personuppgifter

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att din personliga integritet inte ska kränkas genom behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter på grundskoleförvaltningen utgår från syftet med behandlingen, vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Rektor om rektorsverkstad

En onsdag i månaden har grundskoleförvaltningen rektorsverkstad för alla rektorer i Göteborgs kommunala grundskolor. Här kommer vi efter varje tillfälle presentera tre frågor och svar från en av de deltagande rektorerna.

Mötet lärare elev

Här finns länkar till artiklar i vår serie - Mötet mellan lärare och elev. Med artiklarna vill vi visa grundskoleförvaltningens inriktning och de områden som vi vill stärka. De är i huvudsak tre områden: Ökad kvalitet i undervisningen, Tydligare ansvar för att öka elevernas kunskapsresultat och ökad likvärdighet.

Ny skolenhetsorganisation

Här hittar du information om vårt arbete med ny skolenhetsorganisation. Den nya organisationen införs från läsårets start höstterminen 2021.

Projekt i grundskoleförvaltningen

Är du intresserad av att läsa om vilka olika projekt som är på gång på grundskoleförvaltningen? Då har du kommit helt rätt! Här får du en kort introduktion av våra olika projekt. Du får också länkar som leder dig vidare till projektens olika webbplatser.

Grundskoleförvaltningen i sociala medier

Här presenterar vi de plattformar på sociala medier som grundskoleförvaltningen är med och deltar på. Vi har podcast, LinkedIn och YouTube-kanal och inom kort kommer vi att starta en vlogg.

Aktuellt

 • Skolplaceringar för hösten 2021 - detta händer nu

  Publicerad 27 februari 2021
  Har du önskat förskoleklass eller grundskola åt ditt barn inför hösten? Just nu går grundskoleförvaltningen igenom alla ansökningar. I slutet på mars är arbetet klart. Då kommer du som vårdnadshavare få besked om var ditt barn ska gå i skolan till hösten. Om du har önskat musikklass åt ditt barn så är det den skolan du har önskat som hanterar ansökningarna. Det är även skolan som kallar till inträdesprov och som sen beslutar om ditt barn får en plats eller inte. Under vecka 9 kommer vi kunna berätta mer om hur många som önskade skola och hur det såg ut i olika delar av staden.
 • Utmaning till MA/NO-lärare på Frölundaskolan Bräcke

  Publicerad 26 februari 2021
  Vill du som är matte och NO-lärare anta en utmaning?
 • Om grundskoleförvaltningen och coronaviruset

  Publicerad 24 februari 2021
  Friska barn ska gå i skolan och sjuka barn ska stanna hemma. Friska barn stannar hemma om det är andra som de bor med har konstaterad covid-19. Från och med 25 januari gäller växelvis distansundervisning för årskurs 7 till 9.
 • Ansökan för att önska skola är stängd – detta händer nu

  Publicerad 16 februari 2021
  15 februari var sista dagen för vårdnadshavare att önska skola åt sina barn inför hösten. Det gäller de som ska börja förskoleklass eller som går sista årskursen och därför behöver byta skolenhet för att gå klart grundskolan. I slutet på mars får alla besked om var deras barn har fått en skolplats.
 • Textversioner: Filmer kring kvalitetsrapporten 2019/2020

  Publicerad 11 februari 2021
  På den här sidan har vi samlat textversioner av filmerna kring kvalitetsrapporten 2019/2020.
 • Detta gäller för undervisning i skolan och på distans för årskurs 7-9

  Publicerad 11 februari 2021
  Eleverna i årskurs 7-9 på Göteborgs kommunala skolor har idag undervisning både på skolan och på distans hemifrån. Nu planerar skolorna för hur undervisningen på skolan och på distans ska se ut under våren.
 • Rapport om arbetet med skolplaceringar

  Publicerad 10 februari 2021
  Nu finns det en rapport som beskriver hur grundskoleförvaltingen har arbetat med att förbättra processen för skolplaceringar. I rapporten kan du läsa vad förvaltningen har gjort hittills och vad förvaltningen behöver göra framöver. Syftet är att skapa trygga och rättssäkra skolplaceringar där misstagen från i fjol inte kan hända igen.
 • Grundskolornas ekonomi i ny skolorganisation från och med hösten 2021

  Publicerad 10 februari 2021
  Den första juli bildas en ny organisation för Göteborgs kommunala grundskolor. Därför har politikerna i grundskolenämnden bestämt att de ekonomiska underskotten och överskotten i skolorna slås ihop i de nya så kallade skolområdena.
 • Textversion: Att få en skolplats i en kommunal skola i Göteborgs Stad

  Publicerad 5 februari 2021
  Nedan ser du en textversion av den animerade filmen Att få en skolplats i en kommunal skola i Göteborgs Stad.
 • Lämna och hämta barn utomhus

  Publicerad 4 februari 2021
  Många av Göteborgs kommunala grundskolor har bestämt att vårdnadshavare ska lämna och hämta sina barn utomhus. Detta gör skolorna för att minska smittspridningen av covid-19.
 • Bra kontakt med eleverna gav mindre matsvinn

  Publicerad 3 februari 2021
  Tolv gram mat per dag slängde eleverna på Rosendalsskolan förra året. Det innebar att skolan vann Örgryte – Härlandas tävling om att få minst möjliga matsvinn. Och det är den dagliga kontakten med barnen som ger resultat.
 • Påminnelse om att önska förskoleklass och grundskola

  Publicerad 29 januari 2021
  Nästa vecka skickar grundskoleförvaltningen påminnelser till de vårdnadshavare som inte har önskat förskoleklass eller grundskola.
 • Textversioner: Kvalitetsdialog och tillit

  Publicerad 28 januari 2021
  På den här sidan hittar du textversioner för filmerna om kvalitetsdialog och tillit.
 • Engagerade elever fick alla delar av teknikundervisningen på en gång

  Publicerad 27 januari 2021
  — VI vann för bästa presentationen! Femteklassen på Fiskebäcksskolan deltog i Chalmers tekniska högskolas tävling ”Rädda Ägget”. En tävling som gör att eleverna får känna på teknikutveckling på riktigt.
 • Kannebäcksskolan: en rektor och fyra skolenheter

  Publicerad 27 januari 2021
  På Kannebäcksskolan är Helena Kominek rektor för fyra enheter med var sin biträdande rektor. Så har de arbetat de senaste två åren och ser stora fördelar med att arbeta i team.
 • Nu kan vårdnadshavare önska förskoleklass och grundskola för hösten 2021

  Publicerad 15 januari 2021
  Med start 15 januari kan vårdnadshavare önska var de helst vill att deras barn ska gå i skolan till hösten. Det gäller barn som ska börja förskoleklass eller som behöver byta skolenhet för att fortsätta sin skolgång i grundskolan.
 • Bengt Randén berättar om förvaltningens arbete 2021

  Publicerad 12 januari 2021
  Grundskoledirektör Bengt Randén blickar framåt inför 2021 och berättar om arbetet med förändringar i organisationen. Den nya organisationen för skolorna som införs höstterminen 2021 ska bland annat ge större möjligheter att utveckla undervisningen och möta elevers olika behov av stöd.
 • Dialog om skolplaceringar – i januari kommer en rapport om resultatet

  Publicerad 23 december 2020
  Grundskoleförvaltningen har nu genomfört fyra dialoger med vårdnadshavare, politiker, chefer och tjänstepersoner i förvaltningen. Syftet har varit att gemensamt diskutera och komma med förslag på vad förvaltningen kan göra för att kommande skolplaceringar ska bli så bra som möjligt, utifrån de lagar, regler och förutsättningar som finns i staden. I slutet på januari kommer förvaltningen berätta mer om vad som händer nu och hur förvaltningen tar hand om de förslag som har kommit in.
 • Ny organisation för bättre samarbete och samverkan

  Publicerad 18 december 2020
  Nu har grundskoleförvaltningen tagit ytterligare steg mot ny organisation för skolenheterna. Från 1 januari förändras den geografiska indelningen av skolorna, de så kallade utbildningsområdena, för att följa Göteborgs stads nya stadsområden; Sydväst, Centrum, Hisingen och Nordost.
 • Extern granskning av arbetet med skolval och skolplaceringar är klar

  Publicerad 18 december 2020
  Skolvalet och skolplaceringarna inför höstterminen 2020 fungerade inte som de skulle och det orsakade problem för såväl enskilda elever, vårdnadshavare och skolor som för grundskoleförvaltningen. Därför beställde grundskoleförvaltningen dels en intern och dels en extern granskning av arbetet med skolvalet och skolplaceringarna.
 • Föräldraträffar ska hjälpa elever att nå målen

  Publicerad 15 december 2020
  Under hösten har både Önneredsskolan F–9 och den särskilda undervisningsgruppen Kompassen startat upp träffar för vårdnadshavare. Träffarna riktar sig till alla som vill ha stöd i sitt föräldraskap.
 • Årets svensklärare skapar kvalitet i undervisningen

  Publicerad 9 december 2020
  I maj fick läraren Anna Månsson Nylund veta att hon fått Svenska Akademiens svensklärarpris 2020. Nu samtalar hon tillsammans med Bengt Randén, grundskoledirektör i podden Skolverkstan, om det och om hur hon arbetar med undervisningen i svenska, med eleverna i klassrummet. — Det ska finnas stöttning av olika slag för att eleverna ska kunna lyckas. Samtidigt ska man ha höga förväntningar på eleverna, säger Anna i senaste poddavsnittet av Skolverkstan. Det är även viktig att elever får använda sina modersmål om de fortfarande inte är tillräckligt starka i det svenska språket.
 • Alla ska förstå vad de ska lära sig

  Publicerad 8 december 2020
  Eva Högberg blev nominerad till Berättarministeriets pris Pennsvärdet. Och i direktsändning på den digitala galan berättade hon om sitt sätt att undervisa.
 • Dialog för bättre bemötande

  Publicerad 27 november 2020
  I samband med problemen med skolplaceringar blev det tydligt att grundskoleförvaltningen behöver bli bättre på bland annat dialog och bemötande. Den 25 november träffades vårdnadshavare, politiker, chefer och medarbetare i grundskoleförvaltningen för att prata om hur förvaltningen kan bli bättre på att bemöta vårdnadshavare.
 • Grundskoleförvaltningen fortsätter dialogen inför kommande skolplaceringar

  Publicerad 23 november 2020
  Under hösten har grundskoleförvaltningen på olika sätt samlat in vårdnadshavares upplevelser och synpunkter på som behöver förbättras i arbetet med skolplaceringar. Denna vecka är det dags för nästa steg. Då startar förvaltningen en arbetsgrupp med bland annat vårdnadshavare och politiker som ska komma med förslag på vad förvaltningen behöver göra.
 • Hellre uthållighet och struktur än jippon för framgång

  Publicerad 20 november 2020
  Om och om igen påpekas det att receptet för framgången för en skola är kontinuitet i ledarskapet. Det vill säga att rektorn arbetar länge på samma skola. Torbjörn Bengtsson har en unik erfarenhet från att ha arbetat på samma skola i 23 år. De senaste sju åren har han varit rektor, på Utmarksskolan. I senaste avsnittet av podden Skolverkstan samtalar han med grundskoledirektör Bengt Randén om hur det är att leda en skola i förorten och att leda en skola i en akut kris. Skolvärlden borde sträcka på sig i stället för att försöka göra andra myndigheters uppdrag och fokusera på det egna, det vill säga undervisningen.
 • Skolbytet är klart – 165 elever får nya skolplatser nästa termin

  Publicerad 18 november 2020
  Nu har grundskoleförvaltningen gått igenom alla ansökningar om skolbyte för vårterminen. Totalt är det 611 elever i alla årskurser som har ansökt om ett skolbyte och 165 som får nya skolplaceringar. Inom en vecka skickas besluten hem till vårdnadshavarna.
 • Kärleken är fri på Frejaskolan

  Publicerad 30 oktober 2020
  Det låter ifrån klassrummen på Frejaskolan. Eleverna gör melodier till kärlekstexter på sina datorer. För på Frejaskolan är det kärleksvecka. ”Kärleken är fri” – det går genom hela skolan denna vecka.
 • Nya regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola

  Publicerad 29 oktober 2020
  Den 28 oktober beslutade politikerna i grundskolenämnden om nya regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola. Reglerna ska stärka elevernas rätt till en skola nära hemmet och börjar gälla 1 januari 2021.
 • Första steget mot en ny organisation för skolenheterna

  Publicerad 23 oktober 2020
  Göteborgs Stads skolenheter blir färre och större. Det ska ge eleven en tydligare väg genom skolan och skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd.