Foto: Lo Birgersson

Grundskoleförvaltningen

Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för den kommunala grundskolan, grundsärskolan, fritidshem, förskoleklass och kulturskolan.

Organisation och ledning

Grundskoleförvaltningen består av 138 grundskolor inklusive grundsärskolor samt kulturskolan. Ungefär 47 000 elever har sin dagliga undervisning i grundskolan. Totalt arbetar cirka 9 700 medarbetare inom grundskoleförvaltningen där merparten av de anställda är lärare.

Våra verksamheter

Grundskoleförvaltningen ansvarar för verksamheten i stadens kommunala grundskolor från förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskolan samt fritidshem och kulturskolan. Vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever, i alla skolor i Göteborg ska få möjligheten att forma ett bra liv.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har runt 10 möten per år. Nämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten. Grundskolenämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige och arbetar enligt bland annat kommunallagen, skollagen och antaget reglemente.

Rektor om rektorsverkstad

En onsdag i månaden har grundskoleförvaltningen rektorsverkstad för alla rektorer i Göteborgs kommunala grundskolor. Här kommer vi efter varje tillfälle presentera tre frågor och svar från en av de deltagande rektorerna.

Mötet lärare elev

Här finns länkar till artiklar i vår serie - Mötet mellan lärare och elev. Med artiklarna vill vi visa grundskoleförvaltningens inriktning och de områden som vi vill stärka. De är i huvudsak tre områden: Ökad kvalitet i undervisningen, Tydligare ansvar för att öka elevernas kunskapsresultat och ökad likvärdighet mellan skolor.

Ny skolenhetsorganisation

Här hittar du information om vårt arbete med ny skolenhetsorganisation. Den nya organisationen införs från läsårets start höstterminen 2021.

Projekt i grundskoleförvaltningen

Är du intresserad av att läsa om vilka olika projekt som är på gång på grundskoleförvaltningen? Då har du kommit helt rätt! Här får du en kort introduktion av våra olika projekt. Du får också länkar som leder dig vidare till projektens olika webbplatser.

Grundskoleförvaltningen i sociala medier

Här presenterar vi de plattformar på sociala medier som grundskoleförvaltningen är med och deltar på. Vi har podcast, LinkedIn och YouTube-kanal och inom kort kommer vi att starta en vlogg.

Skolverkstan - en podd om lärande

Skolverkstan är en podd om lärande i grundskolan i Göteborg där Bengt Randén, direktör på grundskoleförvaltningen, samtalar med olika gäster. Här lyfter vi fram tankar om kvalitet, ansvar, styrning och likvärdighet för att öka elevers lärande.

Så behandlar vi personuppgifter

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR), är till för att din personliga integritet inte ska kränkas genom behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter på grundskoleförvaltningen utgår från syftet med behandlingen, vi samlar aldrig in personuppgifter om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Aktuellt

 • Grundskoleförvaltningen hanterar 30 000 datorer varje år

  Publicerad 28 september 2021
  — Vi lämnar ut 15 000 datorer och hämtar in 15 000 datorer i Göteborgs Stads skolor varje år. Eleverna ska ha verktyg för att lära som fungerar, förklarar Petter Starnäs som arbetar med att stadens elever ska ha bra datorer.
 • Grundskoleförvaltningen en av sju som har fått ”Guldtrappan"

  Publicerad 24 september 2021
  Varje år delas Guldtrappan till organisationer som arbetar för att utveckla elevernas digitala kunskaper och kompetens.
 • Åke och hans elever har roligt på lektionerna

  Publicerad 23 september 2021
  Åke Strand har arbetat på Oscar Fredriksskolan i över 40 år. Han har fyllt 70 men tycker att det är så roligt att jobba som lärare att han vill fortsätta så länge han kan. Orken är det inget fel på – Åke sprudlar av energi.
 • Delårsrapporten april-augusti 2021 är klar

  Publicerad 22 september 2021
  I grundskolenämndens delårsrapport berättar vi om det viktigaste som hänt i grundskoleförvaltningens verksamhet och med ekonomin under april-augusti.
 • Skolplaceringar 2022-detta händer nu

  Publicerad 17 september 2021
  Planeringen för kommande skolplaceringar pågår för fullt. Bland annat har grundskoleförvaltningen ett nytt verktyg för att på ett säkrare sätt ta hand om frågor om skolplacering från vårdnadshavare. Nu kan förvaltningen spåra alla frågor som kommer in.
 • Mer plats för kunskap på Ryaskolan

  Publicerad 15 september 2021
  Våren 2023 får Ryaskolan en ny skolbyggnad. Den 14 september sattes den första spaden i marken. I den nya skolbyggnaden kommer det bland annat finnas klassrum och grupprum. - Jag hoppas att de nya lokalerna ska ge en ännu bättre utveckling för eleverna på skolan, säger en elev i årskurs nio på Ryaskolan.
 • Överklagan av tingsrättens beslut om utbetalning av Römosseskolans elevpeng

  Publicerad 15 september 2021
  Römosseskolans elevpeng för maj, juni och juli deponerades hos länsstyrelsen eftersom det var oklart vilka som var de rätta företrädarna för skolan. I augusti beslutade tingsrätten att elevpengen som finns hos länsstyrelsen för maj och juni ska betalas ut till Römosseskolan. Ordförande i grundskolenämnden har nu överklagat tingsrättens beslut genom ett ordförandebeslut.
 • Anette Fredriksson nominerad till pris för sitt arbete med digitala läromedel

  Publicerad 8 september 2021
  Anette Fredriksson på Askimsskolan är nominerad till att få Guldäpplet 2021. Det är en utmärkelse som vill lyfta fram lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer.
 • Lediga tjänster inom elevhälsan

  Publicerad 7 september 2021
  Elevhälsan börjar i klassrummet. Du kan vara med och gör nytta varje dag inom Elevhälsan i Göteborgs Stad. Söker du ett omväxlande och meningsfullt arbetet? Just nu säker vi flera tjänster, bland annat specialpedagoger, skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer.
 • Eleverna på Hammarkullsskolan älskar sitt skolbibliotek

  Publicerad 26 augusti 2021
  Skolbiblioteket har en viktig roll på Hammarkullsskolan och för det har skolan belönats med utmärkelsen ”Ett bibliotek i världsklass”. Skolans rektor Linnéa Lindquist tycker att biblioteket är en naturlig del i skolans undervisning.
 • Om grundskoleförvaltningen och coronaviruset

  Publicerad 25 augusti 2021
  Friska barn ska gå i skolan och sjuka barn ska stanna hemma. Friska barn stannar hemma om andra som de bor med har konstaterad covid-19.
 • Så agerar grundskoleförvaltningen vid hot- och våldssituationer

  Publicerad 20 augusti 2021
  Grundskoleförvaltningen har rutiner för vad skolorna och förvaltningen ska göra om det inträffar en händelse med pågående dödligt våld på någon av våra skolor. Det finns rutiner för vad man ska göra om det finns risk för att något ska hända, om det finns hot om att något ska hända och rutiner för vad man ska göra under själva händelsen.
 • Välkomna till ett nytt skolår!

  Publicerad 18 augusti 2021
  — Välkomna till skolan! Biträdande rektor Cecilia Lyrheden på Västerhedsskolan i Högsbo skiner i kapp med solen på skolgården. Hon önskar 75 sexåringar och deras vårdnadshavare välkomna att börja i förskoleklass.
 • Om elevpeng till Römosseskolan

  Publicerad 18 augusti 2021
  Grundskoleförvaltningen kommer att ansöka om att få deponera augusti månads elevpeng hos Länsstyrelsen. Orsaken är att förvaltningen bara kan betala ut elevpengen till ett bankkonto som Römosseskolan själva äger. Skolan har sedan några månader inte ett bankkonto som grundskoleförvaltningen kan betala elevpeng till. Tidigare har förvaltningen deponerat maj, juni och juli månads elevpeng hos Länsstyrelsen. Grundskolenämnden har bestämt att grundskoleförvaltningen ska undersöka och beskriva vilka risker som finns kring utbetalning av elevpeng till Römosseskolan.
 • Sexorna på Styrsö har skrivit böcker

  Publicerad 19 juli 2021
  Det har blivit många olika historier på Styrsö när familjerna läst högt för varandra. Sexorna på Styrsöskolan har skrivit två böcker där historierna varierar stort.
 • Göteborg i miniatyr på Olshammarskolan

  Publicerad 5 juli 2021
  Eleverna på Olshammarskolan grundsärskola har i ämnet verklighetsuppfattning skapat modeller av sina favoritplatser i Göteborg. - Våra elevers favoritplatser kanske inte är de traditionella platserna. Vi passar på att ta det till elevernas nivå, säger Kristina Hellström, lärare på Olshammarskolan.
 • Fler niondeklassare i Göteborgs kommunala skolor blir behöriga till gymnasiet

  Publicerad 24 juni 2021
  Fler elever är behöriga till gymnasiet efter årskurs 9 jämfört med förra året och resultaten för eleverna i årskurs 6 blir bättre. En analys om varför det ser ut som det gör kommer i kvalitetsrapporten i slutet på året. Flickorna har fortfarande bättre resultat än pojkarna.
 • Rektor på tre skolenheter – så arbetar Karolina Cronberg med skolenheternas ekonomi

  Publicerad 23 juni 2021
  Karolina Cronberg är rektor på tre skolenheter. Det betyder att hon bland annat ansvarar för tre olika budgetar. Här berättar hon hur hon jobbar med ekonomin i sitt skolområde.
 • Ny organisation för grundskolorna i Göteborg

  Publicerad 17 juni 2021
  När höstterminen startar i augusti inför Göteborgs Stad en ny organisation för grundskolorna. Tanken är att skapa bättre förutsättningar för en mer likvärdig grundskola som håller hög kvalitet i undervisningen.
 • Vad gör du egentligen på jobbet?

  Publicerad 10 juni 2021
  Johanna Prytz, lärare i svenska, hem-och konsumentkunskap och samordnare för skola och arbetsliv har planerat den digitala arbetslivsveckan på Santosskolan. - När praon för eleverna i årskurs åtta blev inställd på grund av covid-19 började jag fundera på vad eleverna hade behov av. Istället fick eleverna digitalt möta människor som jobbar inom olika yrken, berättar Johanna Prytz.
 • Samarbete mellan vårdnadshavare och skola

  Publicerad 3 juni 2021
  Hur samarbetet ska fungera och rollerna ska se ut kommer att framgå i ett så kallat förväntansdokument. Dokumentet ska vara ett stöd i kontakten mellan skolan och hemmet. En del i att ta fram förväntansdokumentet är samtal med vårdnadshavare, rektorer och elever kring vad som är viktigt för att samarbetet mellan skola och hem ska fungera.
 • Nu får du som vårdnadshavare med barn i skolan information om undervisning på modersmål

  Publicerad 2 juni 2021
  Nu informerar vi dig som vårdnadshavare via Hjärntorget om att ditt barn kan få undervisning på sitt modersmål, om barnet talar ett annat modersmål än svenska hemma. Vi informerar också om den särskilda rätten till modersmålsundervisning för barn som tillhör någon av de nationella minoriteterna.
 • Ny skola på Hisingen – en mötesplats för skola, kultur och idrott

  Publicerad 28 maj 2021
  Den 26 maj sattes den första spaden i marken på Blackevägen 1 i Lundby. Här ska en ny skola för årskurs 7-9 byggas. Elever från Ryaskolan och Svartedalsskolans grundsärskola var med och representerade eleverna i staden. Skolans namn blir Lundbyskolan. Elevrådet på Ryaskolan har tyckt till om det beslutade namnet – och arbetat fram egna förslag på namn.
 • Elevenkät: Resultaten är klara

  Publicerad 28 maj 2021
  Med elevenkäten får vi veta vad eleverna tycker om undervisningen och skolan. — Nu ska vi ta reda på vad årets resultat betyder, säger Anders Samuelsson, enhetschef kvalitet och utveckling.
 • Hur mår elevhälsan?

  Publicerad 28 maj 2021
  "Elevhälsan är hela skolans angelägenhet" Lärande och hälsa hänger tätt ihop. Elever som mår bra har mycket lättare att nå skolans mål. Dessutom är ökad måluppfyllelse hälsobyggande i sig. Men när elever mår dåligt så har de svårt att lära sig – vad kan vi göra åt det? I detta avsnitt av podden Skolverkstan samtalar grundskoledirektör Bengt Randén med rektorn Anna-Kristina Jerlhag och läraren Angelica Prybil om hur de lägger grunden för skolans elevhälsoarbete och ett hållbart, långsiktigt lärande.
 • Vad är lärarakademin?

  Publicerad 21 maj 2021
  Jo, det är insatser för att utveckla den enskilde läraren från den dagen hen anställs och sedan under ett långt yrkesliv. Men också för att grundskoleförvaltningen ska kunna attrahera och behålla lärare i skolorna. Och nu är Lärarakademin i gång.
 • Extra pengar till skolorna på grund av covid-19

  Publicerad 21 maj 2021
  Skolorna i Göteborg får 100 miljoner kronor extra på grund av covid-19. Pengarna går till både fristående och kommunala skolor.
 • Jämställdhet hjälper barn att lösa konflikter

  Publicerad 18 maj 2021
  Att arbeta med frågor om normer och jämställdhet redan på lågstadiet gör att eleverna lättare kan lösa konflikter. Det menar Isabelle Vatau, kurator Långmosseskolan som jobbar långsiktigt med att öka jämställdheten.
 • Två avvikelser inom elevhälsan i grundskoleförvaltningen

  Publicerad 17 maj 2021
  Grundskoleförvaltningen har gjort fel kring två fall inom elevhälsans psykologiska del. Det ena gäller en händelse där journalhandlingar har kommit bort och att journalanteckningar inte har förts in i journalsystemet. Verksamhetschefen enligt hälso- och sjukvårdslagen i grundskoleförvaltningen gör en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det andra fallet gäller utredningar av barn i förskolan inför mottagande i grundsärskolan.
 • ”Det är viktigt att vi lär oss så många tecken som möjligt”

  Publicerad 12 maj 2021
  På Torslandskolan 1-9 grundsärskola håller Jenny Nilsson, elevassistent, utbildning i tecken för sina kollegor. - Jag vill inspirera andra till att lära sig mer tecken. När jag kan mer tecken kan jag hjälpa eleverna ännu mer. Tecken är bra för alla. Vi kan prata med varandra genom fönster eller i en bullrig miljö, säger Jenny Nilsson.