Projekt i grundskoleförvaltningen

Är du intresserad av att läsa om vilka olika projekt som är på gång på grundskoleförvaltningen? Då har du kommit helt rätt! Här får du en kort introduktion av våra olika projekt. Du får också länkar som leder dig vidare till projektens olika webbplatser.

PASSAGE - stärka övergångar mellan grundskola och gymnasiet

Syftet med Passage är att hitta verktyg för att underlätta övergången mellan grundskolan och gymnasiet. 

Målgruppen för projektets insatser är främst elever inom grundskola som haft stödinsatser i grundskolan och kan behöva fortsatta stödinsatser i gymnasieskolan för att kunna få gymnasieexamen.  

Projektet genomförs under perioden  2020-07-01till 2022-04-30. 

Grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen deltar i projektet.

Melisa Nilsson är projektledare.

Här kan du läsa en artikel om projektet.

Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Mobilestories

Mobilestories är en app för elever. I appen kan eleverna publicera sina skolarbeten för verkliga mottagare, och samtidig lära sig om källkritik, upphovsrätt, "fake news" och hur journalister arbetar. Under läsåret 2019–2020 kommer nio skolor i Göteborg med årskurserna 7–9 att delta i ett pilotprojekt för att testa appen. Vi kommer att utvärdera projektet under maj 2020. Läs mer om mobilestories här

Studi

Studi är ett flerspråkigt digitalt undervisningsmaterial i form av en app. I Studi får eleverna bland annat åtkomst till korta animerade filmer utifrån elva ämnens kursinnehåll i årkurs 7–9. Dessutom finns förklaringar till olika begrepp och flera quiz där eleverna kan testa sina kunskaper. Grundskoleförvaltningen har skrivit ett treårigt avtal med Språkprojektet, som ger elever och lärare i årkurs 4–9 tillgång till Studi. Läs mer om Studi här.