Organisation och ledning i grundskoleförvaltningen

Grundskoleförvaltningen består av 146 grundskolor inklusive grundsärskolor. Drygt 58 500 elever har sin dagliga undervisning i grundskolan. Totalt arbetar cirka 8 000 medarbetare inom grundskoleförvaltningen där merparten av de anställda är lärare.

Grundskoleförvaltningen startade 1 juli 2018 efter ett politiskt beslut om att samla all grundskoleverksamhet i staden i en central förvaltning.

Syftet är att:

  • Höja kvaliteten i skolan,
  • Förbättrad styrning och ledning av skolan
  • Ökad likvärdighet mellan skolorna i Göteborg

Göteborgs Stads grundskolor är uppdelade i åtta utbildningsområden där hänsyn tagits till likvärdighet och socioekonomiska faktorer när den geografiska indelningen gjorts.

Förvaltningsledning

Förvaltningsdirektör

Bengt Randén, telefon: 031-367 33 07
E-post: bengt.randen@grundskola.goteborg.se

Myndighet

Peter Callsen, telefon: 031-368 04 40
E-post: peter.callsen@grundskola.goteborg.se

Verksamhetsstyrning och Utveckling

Helena Sjöberg, telefon: 031-366 70 58
E-post: helena.sjoberg@grundskola.goteborg.se

Samordning och Stöd

Bo Niklasson, telefon: 031-366 45 00
E-post: bo.niklasson@grundskola.goteborg.se

HR

Kristin Perem, telefon: 031-366 26 58
E-post: kristin.perem@grundskola.goteborg.se

Ekonomi

Ulrica Johansson, telefon: 031-365 40 30
E-post: ulrica.johansson@grundskola.goteborg.se

Kommunikation

Marie Åhman, telefon: 031-365 11 37
E-post: marie.ahman@grundskola.goteborg.se

Digitalisering och Innovation

Per Wikström, telefon: 031-367 33 35
E-post: per.wikstrom@grundskola.goteborg.se

Utbildningsområde 1

Lena Nyberg, telefon: 031-365 60 40
E-post: lena.nyberg@grundskola.goteborg.se


Utbildningsområde 2

Peter Johansson, telefon: 031-366 61 23
E-post: peter.2.johansson@grundskola.goteborg.se

Utbildningsområde 3

Marie Sandstig, telefon: 031-366 26 61
E-post: marie.sandstig@grundskola.goteborg.se

Utbildningsområde 4

Stefan Gustafsson, telefon: 031-366 96 12
E-post: stefan.gustafsson@grundskola.goteborg.se

Utbildningsområde 5

Johanna Pettersson, telefon: 031-367 33 79
E-post: johanna.pettersson@grundskola.goteborg.se

Utbildningsområde 6

Martin Palm, telefon: 031-365 71 41
E-post: martin.palm@grundskola.goteborg.se

Utbildningsområde 7

Anders Andrén, telefon: 031-366 83 90
E-post: anders.andren@grundskola.goteborg.se

Utbildningsområde 8

Eva Petersson, telefon: 031-366 00 26
E-post: eva.petersson@grundskola.goteborg.se