Mötet lärare elev

Här finns länkar till artiklar i vår serie - Mötet mellan lärare och elev. Med artiklarna vill vi visa grundskoleförvaltningens inriktning och de områden som vi vill stärka. De är i huvudsak tre områden: Ökad kvalitet i undervisningen, Tydligare ansvar för att öka elevernas kunskapsresultat och ökad likvärdighet.

Ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande, genom att:

  • Säkra kompetensförsörjningen
  • Utveckla och säkerställa ett kollegialt lärande och samarbetskultur – på alla nivåer, baserat på forskning, beprövad erfarenhet och omvärldsbevakning
  • Utveckla och säkra rektors förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap

Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat, genom att:

  • Fokusera på de nationella målen och utveckling av undervisningen
  • Renodla styrkedjans uppdrag, roller och ansvar
  • Utveckla och säkra ett systematiskt kvalitetsarbete

Ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för elevers olika förutsättningar genom att:

  • Nyanlända elever går på fler skolor
  • Minska skolvalets påverkan på skolsegregation
  • Resursfördela för ökad likvärdighet

Här är tidigare artiklar i vår serie:

Kollegialt lärande skapar nya möjligheter för Nytorpsskolan 2019-02-07
Ana-Marijas nycklar 2019-01-31
Eleverna lär sig bättre när det positiva förstärks 2019-01-25
Massage i skolan ger bättre arbetsro 2019-01-21
Struktur är nyckeln till framgång 2019-01-10
Eleverna lär sig tolka texter – med hjälp av bilder 2018-12-20
Elever får större ansvar 2018-12-16
Kooperativt lärande ger lärare verktyg för att utveckla samarbetet mellan elever 2018-12-06
Samarbete som ökar kvaliteten i undervisningen 2018-11-29
Biblioteket stärker elevernas möjlighet att ta till sig kunskap 2018-11-23
Tydlighet skapar kunskap i Evas klassrum 2018-11-20
Hon tog bort matteboken - då fick eleverna bättre självförtroende 2018-11-07
Samspelet gör lärandet 2018-10-30
Att se eleven och bygga relationer är det viktigaste 2018-10-23
Mentorstöd ger bättre lärare 2018-10-16